en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh pamätnej mince v nominálnej hodnote 2 eurá k 20. výročiu udalostí zo 17. novembra 1989

I. cena a realizácia (upravený výtvarný návrh)
Pavel Károly

20. výročie udalostí zo 17. novembra 1989 - národná strana

II. cena
Karol Ličko

20. výročie udalostí zo 17. novembra 1989 - národná strana

III. cena
akad. soch. Vojtech Pohanka

20. výročie udalostí zo 17. novembra 1989 - národná strana

Národná banka Slovenska vyhlásila v septembri 2008 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh pamätnej mince v nominálnej hodnote 2 eurá k 20. výročiu udalostí zo 17. novembra 1989, ktoré sa stali významným medzníkom vo vývine Česko-Slovenska a znamenali začiatok demokratickej revolúcie. Vzhľadom na ich význam sa 17. november v roku 2001 stal štátnym sviatkom Slovenskej republiky a bol vyhlásený za Deň boja za slobodu a demokraciu. Pamätná minca bude mať rovnaké parametre ako bežná obehová dvojeurová minca, je určená pre obeh a bude ňou možné platiť vo všetkých krajinách eurozóny.

Do súťaže predložilo štrnásť autorov celkom dvadsaťdeväť výtvarných riešení národnej strany mince. Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí ich hodnotila v januári 2009.

Na realizáciu bol schválený návrh výtvarníka Pavla Károlyho, ktorý v súťaži získal prvú cenu. Komisia ocenila dobré a invenčné vystihnutie zadanej témy. Ústredným motívom je zvon vytvorený zo zväzku kľúčov, symbolu novembrových udalostí, ktorými občania zvonili na mítingoch na znak nesúhlasu so spoločenským zriadením. Ich zvonenie sa zlialo do hlasu zvona, symbolu slobody a demokracie. Komisia ocenila vtipné riešenie zvona rozkmitaného v pohybe a použitie kľúčov, ktoré sa stávajú jeho súčasťou i srdcom. Pohyb naznačuje smerovanie do budúcnosti a použité motívy sa presne viažu na novembrové udalosti. Na základe odporučenia komisie a rozhodnutia Bankovej rady NBS skrátil autor pôvodný nápis „17. NOVEMBER“ a „DEŇ BOJA ZA SLOBODU A DEMOKRACIU“ na „17. NOVEMBER“, „SLOBODA“ a „DEMOKRACIA“.

Druhá cena bola udelená Karolovi Ličkovi. Autor komisiu oslovil najmä výtvarným riešením návrhu, ktorého ústredným motívom je plamenné srdce, zvýraznené kompozičným usporiadaním písma. Srdce je všeobecným a univerzálnym symbolom lásky a slobody a veľmi dobre vyjadruje posolstvo 17. novembra.

Tretiu cenu získal akademický sochár Vojtech Pohanka. Na jeho návrhu komisia vyzdvihla použitie motívu ostnatého drôtu, ktorý je v pozitívnom zobrazení symbolom neslobody a v negatívnom naznačuje jej ukončenie.