en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh národnej strany pamätnej mince v nominálnej hodnote 2 eurá k 550. výročiu začatia činnosti Univerzity Istropolitany

I. cena a realizácia
Mária Poldaufová

I. cena a realizácia

II. cena
Pavel Károly

>II. cena

III. cena
akad. soch. Michal Gavula

III. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v decembri 2015 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh národnej strany pamätnej mince v nominálnej hodnote 2 eurá k 550. výročiu začatia činnosti Univerzity Istropolitany, prvej univerzity na území dnešného Slovenska. Vznikla z iniciatívy uhorského kráľa Mateja Korvína, ktorý sa na pápeža Pavla II. obrátil so žiadosťou o povolenie zriadiť v Uhorsku univerzitu. Jej vznik schválil pápež v roku 1465 a fungovať začala v roku 1467.

Do súťaže bolo predložených 26 výtvarných riešení národnej strany mince od 13 autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila vo februári 2016. Jej odbornými poradcami boli PhDr. Mgr. Miriam Hlavačková, PhD. z Historického ústavu SAV a doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., prorektor Univerzity Komenského v Bratislave.

Na základe odporučenia odbornej komisie schválila Banková rada NBS na realizáciu výtvarný návrh výtvarníčky Márie Poldaufovej, ktorý v súťaži získal prvú cenu. Komisia ocenila výtvarné i obsahové kvality návrhu, ktorý podľa jej názoru v plnej miere vystihuje činnosť univerzity a spája ju aj s jej sídlom. Ústredným motívom návrhu sú sediace postavy učiteľa a dvoch študentov. V pozadí výjavu je v náznaku zobrazený charakteristický výsek fasády historickej budovy v Bratislave, ktorá bola sídlom univerzity. Kompozíciu v ľavej hornej časti mincového poľa dotvára malý medailón zakladateľa univerzity, panovníka Mateja Korvína.

Druhá cena bola udelená autorovi Pavlovi Károlymu. Komisia aj na tomto návrhu ocenila vystihnutie témy a kvalitu modelácie. Kompozíciu vytvárajú tri plastické prvky – historická pečať mesta Bratislavy, budova sídla univerzity a písmová zložka.

Tretia cena bola udelená akad. soch. Michalovi Gavulovi. Dominantou jeho návrhu je sediaca postava zakladateľa univerzity panovníka Mateja Korvína v prvom priestorovom pláne. Priestor za ňou vypĺňa zobrazenie historickej budovy sídla univerzity.

Ďalšiu cenu za vysokú kvalitu predloženého návrhu získal autor Karol Ličko.