en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh pamätnej mince v nominálnej hodnote 2 eurá k 10. výročiu vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie

I. cena a realizácia
Mária Poldaufová

I. cena a realizácia

II. cena
Mária Poldaufová

II. cena a realizácia

III. cena
Branislav Ronai

III. cena a realizácia

Prvého mája 2004 prišlo k masívnemu rozšíreniu Európskej únie o desať nových členských krajín, vrátane Slovenska. Národná banka Slovenska pripravuje k 10. výročiu vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie vydanie pamätnej dvojeurovej mince. Na jej výtvarný návrh bola v apríli 2013 vyhlásená verejná anonymná súťaž.

Do súťaže bolo predložených 24 výtvarných riešení národnej strany mince od 11 autorov. Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských eurových mincí ich hodnotila v máji 2013. Jej odborným poradcom bol Mgr. Peter Beňo, zástupca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Na realizáciu národnej strany mince bol schválený návrh výtvarníčky Márie Poldaufovej, ktorý v súťaži získal prvú cenu. Odborná komisia ocenila jeho prehľadnú a čistú kompozíciu, ktorej dominujú písmové znaky EÚ a štátny znak Slovenskej republiky. Vyzdvihla najmä skutočnosť, že použitá symbolika je namodelovaná tak, aby bola zreteľná aj na malej ploche pamätnej mince. Návrh jasne symbolizuje vstup Slovenskej republiky do Európskej únie a náznakom symbolu eura reflektuje aj vstup Slovenska do eurozóny.

Autorka Mária Poldaufová získala v súťaži aj druhú cenu- Bola jej udelená za premyslene vypracovaný návrh s viacerými symbolmi vzťahu Slovenska k Európskej únii. Komisia ocenila vtipný nápad s pečatidlom so štátnym znakom, ktorým Slovensko vtláča svoju pečať do knihy – histórie EÚ.

Tretia cena bola udelená Branislavovi Ronaiovi. Jeho návrh vhodne akcentuje skutočnosť, že do EÚ prvého mája 2004 vstúpilo súčasne desať nových krajín (desať hviezd EÚ), vrátane Slovenska, ktoré je reprezentované najväčšou hviezdou a mapou.

Odporučenie odbornej komisie na realizáciu pamätnej mince a na rozdelenie cien zo súťaže schválil guvernér Národnej banky Slovenska svojím rozhodnutím v júni 2013. Plánovaný termín emisie je v apríli 2014. Pamätná minca bude mať rovnaké parametre ako bežná obehová dvojeurová minca, je určená pre obeh a bude ňou možné platiť vo všetkých krajinách eurozóny.