en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou chránený areál Dubnícke bane – nálezisko opálov

I. cena a realizácia
Mária Poldaufová

I. cena a realizácia I. cena a realizácia

II. cena
Mgr. art. Roman Lugár

II. cena II. cena

III. cena
Mgr. art. Miroslav Hric, ArtD.

III. cena III. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v júni 2013 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou chránený areál Dubnícke bane – nálezisko opálov. Dubnícke bane sú jedinečnou a medzinárodne významnou lokalitou, náleziskom ojedinelých drahých opálov a tiež najväčším zimoviskom netopierov na Slovensku. Do súťaže bolo predložených dvanásť výtvarných prác od jedenástich autorov. Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských eurových mincí ich hodnotila v septembri 2013. Jej odbornými poradkyňami boli RNDr. Jana Durkošová, zástupkyňa Ministerstva životného prostredia SR a Ing. Alena Bachingerová, zástupkyňa Štátnej ochrany prírody SR – Regionálneho centra ochrany prírody Prešov.

Na základe odporučenia odbornej komisie schválila Banková rada NBS na realizáciu výtvarný návrh medailérky Márie Poldaufovej, ktorý získal prvú cenu. Komisia ocenila vyváženosť kompozície averzu a reverzu založenú na kontraste plastických prvkov so štylizáciou. Návrh podľa jej názoru najlepšie vystihuje tému po obsahovej stránke, a to z hľadiska ťažby i spracovania opálu ako aj z hľadiska ochrany prírody. Na averze je na pozadí siluety netopiera vymodelovaný Izabelin náhrdelník, jeden z najstarších klenotov osadený dubníckymi opálmi. Na reverze je vstup do štôlne Jozef, ktorý je charakteristický pre Dubnícke bane. Na pozadí je veľmi dobre a detailne vypracovaný interiér bane, cez ktorý prechádza silueta netopiera s mierne priesvitným krídlom. Pozoruhodným prvkom je použitie tvaru brúseného opálu v slovách „NÁLEZISKO OPÁLOV“.

Druhá cena bola udelená Mgr. art. Romanovi Lugárovi. Autor zvolil zaujímavý uhol pohľadu na tému. Na averze stvárnil vstup do štôlne Jozef. Nad ním sa vznáša zvon, ktorý sa pôvodne nachádzal v budove hlavného úradu opálových baní v osade Dubník, s menom S. J. N. Goldschmidta, ktorého rodina sa zaslúžila o rozvoj ťažby dubníckych opálov a ich prezentáciu vo svete. Zvon je súčasne symbolom pevne spätým s nebezpečným a neistým životom baníkov. Kompozíciu dopĺňa znak baníkov s krížom. Na reverze dominuje plastická mapa Slánskych vrchov, oblasti, kde sa Dubnícke bane nachádzajú. Miesto nálezísk je vyznačené zasadeným brúseným opálom.

Tretiu cenu získal návrh Mgr. art. Miroslava Hrica, ArtD. Autor tému vyjadril plasticky detailne prepracovanou štruktúrou banského prostredia, ktoré na averze dopĺňajú realisticky znázornené netopiere. Bohatej kompozícii reverzu dominuje Izabelin náhrdelník. V pozadí je figurálna kompozícia dvoch baníkov pred vchodom do štôlne Jozef, ktorá prechádza do štruktúry Slánskych vrchov.