en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 20 eur Ochrana prírody a krajiny – Národný park Veľká Fatra

III. cena a realizácia
Mgr. art. Roman Lugár

Veľká Fatra - averz Veľká Fatra - reverz

I. cena
Mária Poldaufová

Veľká Fatra - averz Veľká Fatra - reverz

III. cena
Karol Ličko

Veľká Fatra - averz Veľká Fatra - reverz

III. cena
Karol Ličko

Veľká Fatra - averz Veľká Fatra - reverz

Národná banka Slovenska vyhlásila v septembri 2008 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou ochrana prírody a krajiny – Národný park Veľká Fatra. Do súťaže predložilo štrnásť autorov celkom sedemnásť výtvarných diel. Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí ich hodnotila v decembri 2008.

Komisia odporučila na realizáciu výtvarný návrh autorky Márie Poldaufovej, ktorý v súťaži získal prvú cenu. Komisia ocenila vyrovnanosť a harmonické skĺbenie všetkých zložiek výtvarného riešenia návrhu po stránke modelačnej, kompozičnej i obrazovej, vrátane optimálneho riešenia písma. Na averze návrhu je stvárnený orol skalný, typický predstaviteľ fauny Veľkej Fatry, na reverze krajinný motív dopĺňa tis obyčajný a cyklámen fatranský.

Aj keď odborná komisia odporučila na realizáciu tento návrh, guvernér NBS využil svoje právo vyplývajúce z podmienok verejnej súťaže, ktoré mu umožňuje rozhodnúť odlišne od odporučenia komisie, a na základe splnomocnenia od Bankovej rady NBS schválil svojím rozhodnutím na realizáciu návrh, ktorý v súťaži získal zníženú tretiu cenu. Jeho autorom je Mgr. art. Roman Lugár. Na averz návrhu si autor vybral motívy charakteristických predstaviteľov flóry národného parku – vzácny endemit cyklámen fatranský, ktorý nerastie nikde inde na svete, horec Clusiov a tis obyčajný. Na reverz umiestnil orla skalného letiaceho nad Kráľovou skalou.

Druhá cena nebola v súťaži udelená. Znížené tretie ceny získali aj ďalšie dva návrhy, ktorých autorom je Karol Ličko. Na averze prvého z návrhov zobrazil rysa ostrovida, na reverze tis obyčajný. Flóru a faunu dopĺňa na oboch stranách krajinný motív. Na averze druhého z návrhov je zobrazený najtypickejší zástupca fauny Veľkej Fatry – tetrov hlucháň, na reverze vzácny zástupca flóry – cyklámen fatranský.