en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 20 eur Pamiatková rezervácia Trnava

Znížená I. cena a realizácia
Mgr. art. Roman Lugár

Pamiatková rezervácia Trnava - averz Pamiatková rezervácia Trnava - reverz

II. cena
Miroslav Rónai

Pamiatková rezervácia Trnava - averz Pamiatková rezervácia Trnava - reverz

Znížená III. cena
Karol Ličko

Pamiatková rezervácia Trnava - averz Pamiatková rezervácia Trnava - reverz

Národná banka Slovenska vyhlásila v septembri 2010 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Trnava. Do súťaže predložilo dvanásť autorov dvanásť výtvarných prác. Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí súťaž vyhodnotila v novembri 2010. Jej odbornými poradcami pri hodnotení boli Ing. arch. Viera Dvořáková, zástupkyňa Pamiatkového úradu SR, Štefan Bošnák, primátor mesta Trnava a Ing. arch. Milan Horák, zástupca Mestského úradu Trnava.

Na realizáciu mince bol schválený výtvarný návrh Mgr. art. Romana Lugára, ktorý v súťaži získal zníženú prvú cenu. Komisiu jeho návrh oslovil výstižným vyjadrením historických hodnôt mesta Trnava. Veduta na averze zobrazuje komplex budov Trnavskej univerzity, jednej z najstarších univerzít na území Slovenska. Na reverze je v centre zobrazený Kostol sv. Mikuláša a mestská veža spolu s ďalšími architektonickými dominantami mesta. Architektúru vhodne dopĺňa zobrazenie Panny Márie Trnavskej, s obrazom ktorej sa viaže historicky doložené ukončenie moru v Trnave v roku 1710. Návrh zaujal aj odborných poradcov komisie, ktorí ho hodnotili ako najlepšie vystihujúci mestskú pamiatkovú rezerváciu Trnava. Na základe pripomienky zástupcu Heraldickej komisie Ministerstva vnútra SR autor uskutočnil požadovanú úpravu diela a umiestnil štátny znak mimo zobrazenia veduty.

Druhá cena bola udelená Miroslavovi Rónaiovi za vyvážený návrh, ktorý na oboch stranách zobrazuje charakteristické architektonické dominanty mesta. Do architektúry je na reverze zakomponovaný motív z erbu mesta a v spodnej časti veduta mesta. Zníženú tretiu cenu získal Karol Ličko. Jeho návrh zaujal najmä veľmi dobrou obsahovou, výtvarnou a modelačnou úrovňou reverznej strany mince s významnmými architektonickými pamiatkami. Hlavným motívom averzu je Panna Mária Trnavská s vedutou mesta v spodnej časti.