en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh národnej strany pamätnej mince v nominálnej hodnote 2 eurá k 100. výročiu úmrtia Milana Rastislava Štefánika

I. cena a realizácia
Mgr. art. Peter Valach

Bankovky a mince, Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh národnej strany pamätnej mince v nominálnej hodnote 2 eurá k 100. výročiu úmrtia Milana Rastislava Štefánika

II. cena
Karol Ličko

Bankovky a mince, Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh národnej strany pamätnej mince v nominálnej hodnote 2 eurá k 100. výročiu úmrtia Milana Rastislava Štefánika

III. cena
Karol Ličko

Bankovky a mince, Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh národnej strany pamätnej mince v nominálnej hodnote 2 eurá k 100. výročiu úmrtia Milana Rastislava Štefánika

Národná banka Slovenska vyhlásila v novembri 2017 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh národnej strany pamätnej mince v nominálnej hodnote 2 eurá k 100. výročiu úmrtia Milana Rastislava Štefánika. Do súťaže bolo predložených dvadsaťdeväť výtvarných prác od šestnástich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v apríli 2018. Jej odbornými poradcami v procese hodnotenia boli PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc., zástupkyňa Historického ústavu SAV a Mgr. Mária Gallová za Spoločnosť M. R. Štefánika.

Na základe odporučenia odbornej komisie schválila Banková rada NBS na realizáciu výtvarný návrh Mgr. art. Petra Valacha, ktorému bola udelená prvá cena. Komisiu oslovila kvalita portrétu, ktorý dobre vystihuje osobnosť Milana Rastislava Štefánika a pozitívne hodnotila, že portrét je dostatočne veľký a bude dobre čitateľný aj na malom mincovom poli pamätnej dvojeurovej mince.

Druhú cenu získal autor Karol Ličko. Portrét na jeho návrhu považovala komisia za rovnako vydarený ako na víťaznom návrhu, pri rozhodovaní však zohľadnila skutočnosť, že je menší a nemusel by byť na minci rovnako dobre čitateľný.

Karolovi Ličkovi bola v súťaži udelená aj tretia cena. Aj na tomto návrhu hodnotila komisia portrétu ako veľmi vydarený, vystihuje však Štefánika v menej „zažitej“ podobe a s ohľadom na to, že minca bude obiehať v celej eurozóne, uprednostnila pri hodnotení prvé dva návrhy.

Ďalšiu cenu za vysokú kvalitu predloženého návrhu získal Branislav Ronai.