en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh národnej strany pamätnej mince v nominálnej hodnote 2 eurá k prvému predsedníctvu Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

I. cena a realizácia
akad. mal. Vladimír Pavlica

I. cena a realizácia

II. cena
akad. mal. Vladimír Pavlica

II. cena

Slovensko bude v druhom polroku 2016 (od 1. júla do 31. decembra) predsedať Rade Európskej únie. Pôjde o historicky prvé slovenské predsedníctvo a Národná banka Slovenska k nemu pripravuje vydanie pamätnej dvojeurovej mince. Na jej výtvarný návrh bola v apríli 2015 vyhlásená verejná anonymná súťaž.

Do súťaže bolo predložených 24 výtvarných riešení národnej strany mince od 13 autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v júni 2015. Jej odbornými poradcami boli Mgr. Elena Mallicková a Mgr. Ondrej Gažovič, zástupcovia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Na základe odporučenia odbornej komisie schválila Banková rada NBS na realizáciu národnej strany výtvarný návrh akad. mal. Vladimíra Pavlicu, ktorý v súťaži získal prvú cenu. Odborná komisia ocenila na návrhu jeho čistú kompozíciu, kvalitné výtvarné spracovanie a najlepšie vyjadrenie predsedníctva SR v Rade EÚ. Autor túto ideu vyjadril centrálnou kompozíciou s dostredivými dynamickými líniami v jadre mincového poľa. Dominantne umiestnený a kvalitne stvárnený štátny znak symbolizuje Slovenskú republiku a jej významné postavenie v čase jej predsedníctva.

Akad. mal. Vladimír Pavlica získal v súťaži aj druhú cenu. Bola mu udelená za premyslene vypracovaný návrh, ktorý disponuje obdobne kvalitným výtvarným riešením ako jeho víťazný návrh. Čistotu tohto návrhu však znižuje prítomnosť lipových listov, ktoré spôsobujú prílišné zahustenie motívu, najmä s ohľadom na malý priemer pamätnej mince.

Tretia cena nebola v súťaži udelená.