en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 220. výročiu začiatku osídľovania Kovačice Slovákmi

I. cena a realizácia
Karol Ličko

I. cena a realizácia I. cena a realizácia

II. cena
Mária Poldaufová

II. cena II. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v júli 2021 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 220. výročiu začiatku osídľovania Kovačice Slovákmi.

Do súťaže boli predložené štyri výtvarné návrhy od štyroch autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v januári 2022. Jej odbornou poradkyňou v procese hodnotenia bola PhDr. Zuzana Drugová – etnologička z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Prvú cenu a realizáciu získal výtvarný návrh autora Karola Lička. Historickú udalosť osídlenia Dolnej zeme slovenskými vysťahovalcami pred 220. rokmi dokladá autor na averze použitím charakteristických reálií, ktoré obklopovali Slovákov v novej vlasti. Dominuje mu postava dolnozemského gazdu s koňom – verným pomocníkom pri poľných prácach. Vľavo od dominantnej figúry v charakteristickom odeve je fragment rebriniaka, na ktorom sedí matka s malou dcérkou. Vo voľnom priestore nad nimi je silueta vahadlovej studne. Na reverze autor ďalej rozvíja životné príbehy dolnozemských Slovákov zobrazením skupinového výjavu pri mlatbe. V ľavej polovici mincového poľa je dominantná stojaca postava kovačickej roľníčky v ľudovom odeve. V pozadí je silueta kostolnej veže. Návrh ako celok vykazuje známky vysokej profesionality výtvarného stvárnenia.

Druhú cenu získala autorka Mária Poldaufová. Plocha mincového poľa averzu je husto vyplnená symbolmi úrodnej južanskej prírody spolu s kompozíciou otvorenej ľudskej dlane. Výjav zvýznamňuje koleso ako symbol roľníckeho voza, užitočného pomocníka pri poľných prácach a súčasne aj symbolu cesty zo vzdialenej vlasti na Dolnú zem. Voľné miesta vypĺňajú z oboch pásy rozkvitnutých kvetín. Na kompozícii reverzu vytvorila autorka návrhu galériu ľudských tipov dolnozemských obyvateľov. Stredu dominuje silueta kostolnej veže miestneho kresťanského chrámu, ktorý bol dôležitým symbolom spojenia slovenských vysťahovalcov so starou vlasťou pri udržaní ich pôvodnej identity. Figúry nie sú prepojené vo vzájomnej akcii, ale skôr reprezentujú predstaviteľov rôznych generácií obyvateľov Kovačice. Návrh je vyhotovený na zodpovedajúcej profesionálnej úrovni.

Ďalšie cenu za kvalitne spracovaný návrh získal Pavel Károly.