en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh zberateľskej euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – rys ostrovid

I. cena a realizácia reverzu
Mgr. art. Roman Lugár

I. cena a realizácia I. cena a realizácia

II. cena a realizácia averzu
Tomáš Lamač, DiS.

II. cena II. cena

III. cena
Mgr. art. Martin Sabol

III. cena III. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v septembri 2021 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh zberateľskej euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – rys ostrovid.

Do súťaže bolo predložených dvanásť výtvarných návrhov od deviatich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v januári 2022. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bol Ing. Branislav Tám – vedúci zoologického odboru Národnej zoologickej záhrady Bojnice.

Prvú cenu a realizáciu reverzu získal Mgr. art. Roman Lugár. Reverzu dominuje fragment hlavy rysa. Na averze je jemne zošikmená horizontálna línia kmeňa stromu, na ktorom sú dve dospelé zvieratá a  mláďa rysa ostrovida. Z kmeňa stromu vyrastajú drobné halúzky.

Druhú cenu a realizáciu averzu získal MgA. Tomáš Lamač, DiS. Averzu jeho výtvarného návrhu dominuje znázornenie hravej akcie medzi mláďatkom rysa a jeho mamou, čo dáva reliéfnemu zobrazeniu príjemnú dynamiku. Pod nominálom 5 euro sú dve plastické stopy, ktoré zanecháva rys ostrovid v teréne. Na reverze je dominantnou figúra kráčajúceho zvieraťa, v pozadí náznak tatranských štítov a hustý ihličnatý les. Dolná polovica mincového poľa naznačuje plastickosť terénu, na ktorý kráčajúci rys mäkko dopadá. Autor zvolil príjemný modelačný kontrast medzi štylizovaným vyjadrením srsti zvieraťa a plastickou štylizáciou prírodného pozadia.

Realizovaný mincový návrh je výsledkom novotvaru a kombinácie návrhov Tomáša Lamača, DiS. a Mgr. art. Romana Lugára.

Tretiu cenu získal Mgr. art. Martin Sabol. V dolnej časti mincového poľa averzu je kmeň stromu, po ktorom kráča mohutný rys ostrovid. Za zvieraťom je náznak lesného terénu. Na celej ploche mincového poľa reverzu je hlava zvieraťa. Reliéfne podanie sa pohybuje v škále od výrazného plastického zachytenia anatomických detailov (oči a tlama) až po náznakovo redukovaný reálny objem fragmentu zvieraťa.

Ďalšie ceny za kvalitne spracované návrhy získali Karol Ličko a Tomáš Lamač, DiS. za druhý výtvarný návrh, ktorý predložil do súťaže.