en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou Chránená krajinná oblasť Kysuce

I. cena a realizácia
Karol Ličko

I. cena a realizácia I. cena a realizácia

III. cena
Mgr. art. Peter Valach

III. cena III. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v apríli 2021 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou Chránená krajinná oblasť Kysuce.

Do súťaže bolo predložených šesť výtvarných návrhov od šiestich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v júni 2021. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bol RNDr. Peter Drengubiak zo Správy CHKO Kysuce.

Odborná komisia odporučila prvú cenu a realizáciu výtvarnému návrhu Karola Lička. Na averze autor rieši charakteristické príklady fauny a flóry vyskytujúce sa v CHKO Kysuce. Do hornej časti mincového poľa umiestňuje dominantne vydru riečnu. Pod ňou vľavo je kvetenstvo rosičky okrúhlolistej, ktorá sa vyskytuje na kysuckých rašeliniskách. V pravej dolnej časti vypĺňa priestor mlok hrebenatý. Medzi vydrou a mlokom je naznačený čistý vodný tok Kysúc. Na reverze zachytil autor návrhu ľudovú architektúru – zrubové stavby s charakteristickou šindľovou krytinou. V medzere medzi ľudovými stavbami sú na prvej z nich opreté sane – krňačky. V hornej časti mincového poľa uzatvára celý výjav silueta kysuckých vŕškov a za nimi pohľad na vzdialenejší Rozsutec so Stohom.

Druhú cenu komisia neudelila.

Tretiu cenu získal Mgr. art. Peter Valach. Na averze autor návrhu kombinuje a komponuje prvky prírodného bohatstva s ukážkou ľudovej architektúry. Zľava je zachytená vydra riečna a napravo od nej charakteristická kysucká drevenica so štítom. Napravo od nej sú korunky vodomilnej rosičky okrúhlolistej, typickej predstaviteľky flóry kysuckých rašelinísk. Reverzu dominuje mlok hrebenatý. Do mincového poľa je vpísaný kruh, v ktorom je naznačený unikátny geologický útvar viažuci sa na kysucké teritórium – kysucké kamenné gule.

Ďalšie ceny za kvalitne spracované návrhy získali akad. soch. Michal Gavula, Mária Poldaufová a Mgr. art. Roman Lugár.