en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh zberateľskej euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – kamzík vrchovský tatranský

III. cena a realizácia
Karol Ličko

III. cena a realizácia III. cena a realizácia

III. cena
Štefan Novotný

III. cena III. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v júli 2021 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh zberateľskej euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – kamzík vrchovský tatranský.

Do súťaže bolo predložených deväť výtvarných návrhov od ôsmich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila
v októbri 2021. Jej odbornou poradkyňou v procese hodnotenia bola Mgr. Erika Feriancová zo Správy TANAPu.

Komisia neudelila prvú ani druhú cenu.

Tretiu cenu a realizáciu odporučila výtvarnému návrhu autora Karola Lička. Výtvarnému riešeniu averzu dominuje kamzík – samec stojaci vo vrchole členitého terénu. Zviera je zobrazené s typickými znakmi – zahnuté rožky a tvarovanie srsti prezrádzajú napätie a dramatickosť okamihu. Zvažujúca sa silueta terénu tvorí pozadie pre chránenú rastlinu plesnivca, znázornenú ostrovčekom viacerých exemplárov. Návrh pôsobí celkovo veľmi vzdušne. Reverzu dominuje fragment hornej časti tela zvieraťa. Pozadie výjavu tvorí reťazec tatranských štítov, prirodzeného životného prostredia kamzíkov. Autor zvolil vhodný typ písma, ktoré pôsobí „roztancovane“ a podčiarkuje prirodzenú vlastnosť kamzíka ako veľmi pohyblivého a dynamického reprezentanta tatranskej fauny.

Tretiu cenu získal aj Štefan Novotný. Autor si vytvoril kompozičnú schému, ktorú aplikoval na averze aj reverze. Reliéfne riešenie averzu prebieha vo voľnom kompozičnom oblúku, do ktorého umiestňuje siluetu Kriváňa. Na jej pozadí rozvíja dominantný motív kamzíka. Dolný okraj reliéfneho oblúka tvorí príklad tatranskej flóry – horca. Aj na reverze sa autor pohybuje v rámci vytýčeného kompozičného rozvrhu. Reliéfny výjav začína hore znázornením Gerlachovského štítu, ktorý tvorí pozadie pre figúru stojaceho zvieraťa. Zviera stojí na skalnatom teréne, ktorý je ukončený ukážkou tatranskej flóry – chráneného plesnivca. Autor má drobné nezrovnalosti v latinskom texte.

Ďalšie ceny za kvalitne spracované návrhy získali akad. soch. Michal Gavula a Mgr. art. Peter Valach.