en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh zberateľskej euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – vlk dravý

I. cena a realizácia
MgA. Josef Oplištil

I. cena a realizácia I. cena a realizácia

II. cena
Karol Ličko

II. cena II. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v januári 2021 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh zberateľskej euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – vlk dravý.

Do súťaže bolo predložených dvadsaťdva výtvarných návrhov od osemnástich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v máji 2021. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bol Ing. Slavomír Finďo, CSc. – zoológ Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky.

Komisia odporučila prvú cenu a realizáciu výtvarnému návrhu autora Karola Lička. Banková rada Národnej banky Slovenska si neosvojila jej názor a schválila prvú cenu a realizáciu výtvarnému návrhu MgA. Josefa Oplištila. Výtvarnému návrhu pána Karola Lička schválila druhú cenu.

Autor MgA. Josefa Oplištil vyjadril na averze daný námet trojitým zobrazením vlka dravého v rôznych pohybových pózach. Vizuálny efekt dosahuje kontrastom medzi jemnou plastickou modeláciou zvieracích tiel a výrazne zdôraznenou rytou obrysovou linkou. Tri zvieratá dominantne zapĺňajú hornú polovicu mince, nohami sa opierajú o vizualizovanú štátnu hranicu Slovenskej republiky. Lokality výskytu vlka dravého naznačil na mape odtlačkami vlčích stôp. Na reverze autor zobrazuje opäť trojicu zvierat, tentoraz fragmentáciou ich tiel, zdôrazňujúc ich hlavy z profilu. Tretie zviera v dolnej časti mincového poľa je zachytené iba lineárnou siluetou zhmotnenej vystupujúcej čiary.

Pán Karol Ličko komponuje reliéfny výjav na averze v troch horizontálnych pásoch za sebou: v prvom je náznak lesa, znázornený kmeňmi ihličnanov, najširší pás v strede využíva na zobrazenie kráčajúcich zvierat a najužší spodný pás naznačuje lesný terén, do ktorého našľapuje väčšie zviera v popredí. V kompozícii reverzu vystupujú z hladkého pozadia dve siluety vlka dravého. Autor namiesto anatomického znázornenia celku dáva skôr dôraz na psychológiu dravého zvieraťa, ktoré sústredene pozoruje každý pohyb vo svojom okolí. Celý výjav je skôr statický a pokojný.

Ďalšie ceny za kvalitne spracované návrhy získali akad. soch. Michal Gavula, Mária Poldaufová a Veronika Prokopová.