en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 100. výročiu úmrtia Milana Rastislava Štefánika

znížená I. cena a realizácia reverzu
akad. soch. Ivan Řehák

znížená I. cena a realizácia reverzu znížená I. cena a realizácia reverzu

znížená I. cena
akad. soch. Ivan Řehák

znížená I. cena znížená I. cena

zvýšená III. cena a realizácia averzu
Mária Poldaufová

zvýšená III. cena a realizácia averzu zvýšená III. cena a realizácia averzu

Národná banka Slovenska vyhlásila v novembri 2017 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 100. výročiu úmrtia Milana Rastislava Štefánika. Do súťaže bolo predložených dvadsať výtvarných prác od osemnástich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v marci 2018. Jej odbornými poradcami v procese hodnotenia boli PHDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc., zástupkyňa Historického ústavu SAV, Mgr. Mária Gallová za Spoločnosť M. R. Štefánika a Ing. Pavel Šesták za Nadáciu M. R. Štefánika.

Odborná komisia odporučila na realizáciu výtvarný návrh akad. soch. Ivana Řeháka, ktorému odporučila udelenie zníženej prvej ceny. Tento návrh komisiu oslovil výtvarnou i obsahovou úrovňou. Na averze autor použil siluetu hlavy M. R. Štefánika v generálskej čiapke, v hornej časti mincového poľa zobrazil v jemnej diagonále dvojplošník Caproni, na palube ktorého Štefánik pri návrate do vlasti zahynul. Reverz je vyplnený portrétom, ktorý komisia hodnotila ako najlepšie vystihujúci Štefánikovu podobu. Portrét zľava rámuje hvezdársky ďalekohľad a sprava štylizovaná kométa. Komisia pozitívne hodnotila aj fakt, že averz predstavuje Štefánika ako generála a reverz ako človeka – vedca.

Rovnakú zníženú prvú cenu odporučila komisia udeliť aj ďalšiemu návrhu akad. soch. Ivana Řeháka, na ktorom tiež zobrazil Štefánika v dvoch polohách – ako vedca a ako generála. V centre averzu je evokácia Štefánika ako astronóma. Súčasťou kompozície sú astronomické prístroje a dekoratívny prepis hviezdnej oblohy. Na reverze je vo vydarenej živej modelácii stvárnený portrét M. R. Štefánika v generálskej čiapke, ktorý je v pravej časti doplnený dvojplošníkom Caproni vo vertikálnom nasmerovaní.

Udelenie druhej ceny komisia nenavrhla. Udelenie zvýšenej tretej ceny odporučila návrhu autorky Márie Poldaufovej. Averzu jej návrhu dominuje citácia z malého štátneho znaku Československej republiky a v prieniku v jeho dolnej časti silueta mapy Československa ako vyjadrenie štátotvorných aktivít M. R. Štefánika. Kompozícia je doplnená citáciou jeho životného kréda. Na reverze je Štefánikov portrét v generálskej čiapke s detailným zobrazením jeho vyznamenaní v ľavej časti.

Banková rada NBS sa nestotožnila s odporučením komisie a na realizáciu mince schválila kombináciu diel uvedených autorov. Averzná strana bude realizovaná podľa návrhu autorky Márie Poldaufovej, reverzná strana podľa návrhu akad. soch. Ivana Řeháka s reliéfnym portrétom Štefánika v generálskej čiapke.

Ďalšie ceny za vysokú kvalitu predložených návrhov získali autori Miroslav Rónai, akad. soch. Michal Gavula, Mgr. art. Roman Lugár a Branislav Ronai.