en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 100. výročiu narodenia Kristy Bendovej

I. cena a realizácia averzu
Karol Ličko

Sadrový averz víťazného návrhu: tri opice na policiach s knihami
Sadrový reverz návrhu: portrét spisovateľky a štylizované detské kresbičky

I. cena a realizácia reverzu
Štefan Novotný

Sadrový averz návrhu: rozprávková postavička Osmijanko
Sadrový reverz víťazného návrhu: portrét spisovateľky, dvojica chlapcov a letiaci vták

III. cena
Mgr. art. Martin Sabol

Sadrový averz návrhu: tri opičky lezúce po knihách
Sadrový reverz návrhu: portrét spisovateľky

Národná banka Slovenska vyhlásila v októbri 2021 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 100. výročiu narodenia Kristy Bendovej.

Do súťaže bolo predložených deväť výtvarných návrhov od ôsmich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila vo februári 2022. Jej odbornou poradkyňou v procese hodnotenia bola PhDr. Vlasta Jaksicsová, PhD. z Historického ústavu SAV.

Prvú cenu a realizáciu averzu získal Karol Ličko. Hlavným motívom averzu je rozihraná kompozícia troch opičiek na policiach s knihami. Reverzu dominuje portrét spisovateľky, po stranách vystupujú štylizované detské kresbičky.

Prvú cenu a realizáciu reverzu získal Štefan Novotný. Dominantou averzu je rozvírená kompozícia rozprávkovej postavičky Osmijanka vo veselom výskoku. Dejové sekvencie príbehu rozprávky sú sprostredkované v reliéfnej drobnokresbe na Osmijankovom šále. Reverz zachytáva portrét spisovateľky s prívetivým úsmevom na tvári. Vľavo je náznak otvorenej knihy s ilustráciou dvojice chlapcov. Nad celým výjavom sa vznáša silueta letiaceho vtáka.

Realizovaný mincový návrh je výsledkom kombinácie návrhov Karola Lička a Štefana Novotného.

Tretiu cenu udelila komisia Mgr. art. Martinovi Sabolovi. Na averze je stĺpec naležato navŕšených kníh, ktorý oživujú postavičky malých opičiek vykúkajúcich spoza najvyššie uloženej knihy. Vpravo dole si po knihách vykračuje ďalšia postavička z Bendovej príbehov. Reverzu dominuje usmievavý portrét spisovateľky. Nápisové časti sú zvýraznené prebiehajúcimi plasticky vystupujúcimi horizontálnymi čiarami, ktoré vizuálne zdôrazňujú informatívnosť nápisu.

Ďalšiu cenu za druhý kvalitne spracovaný výtvarný návrh predložený do súťaže získal Štefan Novotný.