en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh národnej strany pamätnej euromince v nominálnej hodnote 2 eurá k 300. výročiu zostrojenia prvého parného stroja na odčerpanie vôd z baní v kontinentálnej Európe

I. cena a realizácia
Mgr. art. Peter Valach

I. cena a realizácia

II. cena
Mgr. art. Tomáš Tulis

II. cena

III. cena
PhDr. RNDr. Richard Róbert Senček

III. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v máji 2021 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh národnej strany pamätnej euromince v nominálnej hodnote 2 eurá k 300. výročiu zostrojenia prvého parného stroja na odčerpanie vôd z baní v kontinentálnej Európe.

Do súťaže bolo predložených osem výtvarných návrhov od siedmich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v júli 2021. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bol pán Peter Kopernický zakladateľ a člen správnej rady Novobanského baníckeho spolku.

Odborná komisia odporučila prvú cenu a realizáciu výtvarnému návrhu Mgr. art. Petra Valacha. Jeho výtvarný návrh sa opiera o technický nákres autora stroja – anglického technika Isaaca Pottera, ktorý zachytáva vo výraznej lineárnej schéme. Zobrazenie je natoľko názorné, že dokáže revokovať činnosť mechanizmu v celom výškovom priereze banského diela.

Druhú cenu udelila komisia výtvarnému návrhu Mgr. art.Tomáša Tulisa. Potterov stroj je na ňom taktiež zobrazený v schéme podľa technickej dokumentácie. Reliéfne riešenie však nie je situované na os, ale jemne vysunuté smerom do pravej polovice mincového poľa. V jeho ľavej tretine umiestnil autor iniciálky vynálezcu I. P.

Tretiu cenu získal PhDr. RNDr. Richard Róbert Senček. Reliéfny výjav prečerpávacieho stroja na banskú vodu je umiestnený centrálne v mincovom poli s cieľom znázorniť jeho jednotlivé etáže v rámci banského diela.

Vzhľadom na predmet vyobrazenia, ktorým je technické zariadenie, vykazujú mincové návrhy značnú tvarovú príbuznosť pri zachovaní dokumentačnej vernosti jeho zobrazenia.

Ďalšiu cenu za kvalitne spracovaný návrh získal Asamat Baltaev, DiS.