en en

Výsledky opakovanej verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 80. výročiu podania Správy o nacistických vyhladzovacích táboroch Auschwitz a Birkenau Alfrédom Wetzlerom a Rudolfom Vrbom

I. cena a realizácia
akad. soch. Ivan Řehák

Sadrový averz víťazného návrhu: realita koncentračného tábora vyjadrená zhlukom trojuholníkových útvarov
Sadrový reverz víťazného návrhu: kompozičná schéma trojuholníka využitého na averze, naznačenie jamy, pasce, pádu

II. cena
Bc. Alexander Filip

Sadrový averz návrhu: ostnatý drôt a štylizovaný kvet
Sadrový reverz návrhu: dvojica väzňov na úteku

III. cena
Mgr. art. Martin Sabol

Sadrový averz návrhu: pôdorys časti koncentračného tábora so schémou konečnej stanice železnice
Sadrový reverz návrhu: ostnatý drôt, za ktorým sú fragmenty tvárí dvoch  väzňov

Národná banka Slovenska vyhlásila v apríli 2023 opakovanú verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 80. výročiu podania Správy o nacistických vyhladzovacích táboroch Auschwitz a Birkenau Alfrédom Wetzlerom a Rudolfom Vrbom. Do súťaže bolo predložených desať výtvarných návrhov od deviatich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v auguste 2023. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bol PhDr. Martin Korčok, PhD. – riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi.

Prvú cenu a realizáciu získal akad. soch. Ivan Řehák. Autor využil na vyjadrenie reality koncentračného tábora symboliku, ktorú tvorí zdanlivý zhluk trojuholníkových útvarov. Najväčší z nich je tvorený plnými a prázdnymi malými trojuholníkmi a odkazuje na systém označovania väzňov v koncentračných táboroch. Je zároveň symbolom zhromažďovania väzňov a hromadenia im zabaveného majetku. Na ľavej strane vystupujú malé trojuholníky v reliéfnom usporiadaní jednotnej výšky, pričom na pravej strane ten istý trojuholníkový modul vstupuje v ponorenom reliéfe do hĺbky mincového poľa. Touto zdanlivo jednoduchou symbolikou vyjadril používané označenie väzňov, ktorí mali šancu na prežitie a napravo od rampy selekcie sú v ponorenom reliéfe zobrazené bytosti odsúdené na okamžitú likvidáciu. Plastickým obohatením symbolickej konštrukcie je detská hračka – plyšový medvedík. Je zámerne pohodený dolu hlavou, čo umocňuje celkovú dramatickosť situácie. Kompozíciu dopĺňajú registračné čísla oboch aktérov a schéma plánu tábora vyjadrená jemným plastickým bodkovaním. Na reverze sa objavuje v zrkadlovom natočení kompozičná schéma trojuholníka využitého na averze, čím autor naznačuje jamu, pascu, pád. Smerom doprava je otvorený do leštenej plochy, čo symbolizuje nádej – únik. Spoza zvislej vertikály vybiehajú postavy oboch aktérov. Aj na reverze sa objavuje symbolika kresbovej schémy plánu tábora. Komisia pozitívne hodnotila štylizačný rukopis autora, ktorý úspešne narába so symbolikou. Vďaka tomu sa vyhol naturalizujúcim detailom a dokázal hodnoverne vyjadriť dramatické udalosti.

Druhú cenu získal Bc. Alexander Filip. Kompozičnému usporiadaniu averzu dominuje vertikálny obdĺžnik zamrežovaný troma horizontálnymi líniami ostnatého drôtu a štylizovaným kvetom. Výjav evokuje okno väzenského baraku, v ktorom sa väzňom zjavuje symbolika slobody a šťastného života. Kompozíciu dopĺňajú dva listy papiera s väzenskými číslami oboch aktérov úteku. Hlavný reliéfny motív reverzu – dvojica väzňov na úteku – je umiestnený v horizontálnom stredovom páse, ktorý z obidvoch strán delia časti letopočtu 1944. Hladké priestory pod oboma postavami unikajúcich väzňov navodzujú pocit nekonečného priestoru. Tri fázy mesiaca nad nimi symbolizujú faktor času potrebný na útek aj symbol noci ako najoptimálnejšieho času na útek.

Tretiu cenu udelila komisia výtvarnému návrhu Mgr. art. Martina Sabola. Autor vyzdvihol ako hlavný obsahový prvok averzu pôdorys časti koncentračného tábora so schémou konečnej stanice železnice. Obsiahlosť podanej správy je vyjadrená náznakom zväzku listov. Kompozičný rytmus reverzu určujú rovnobežné horizontálne línie s náznakmi ostnatého drôtu, za ktorým sú fragmenty tvárí oboch väzňov. Plocha pod ich siluetami je doplnená o vstupnú bránu, pozorovateľňu a múry tábora.

Ďalšie ceny za kvalitne spracované návrhy získali Mária Poldaufová a Kristína Řeháková.