en en

Výsledky opakovanej verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 80. výročiu Slovenského národného povstania

I. cena a realizácia
ak. soch. Zbyněk Fojtů

Sadrový averz víťazného návrhu: budova Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Pod ňou je historická mapa SR
Sadrový reverz víťazného návrhu:  skupinový výjav delostrelcov v akcii, znak povstaleckého letectva, historický tank, fragment povstaleckého pancierového vlaku a povstalecké lietadlo

II. cena
Mgr. art. Roman Lugár

Sadrový averz návrhu: povstalecký vojak nesúci na pleci zbraň
Sadrový reverz návrhu: vojaci v boji, v pozadí po viadukte prechádzajúci pancierový vlak

III. cena
Mária Poldaufová

Sadrový averz návrhu: vztýčené expresívne tvarované siluety rúk
Sadrový reverz návrhu: figurálna scéna vojakov v akcii

Národná banka Slovenska vyhlásila v októbri 2023 opakovanú verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 80. výročiu Slovenského národného povstania. Do súťaže bolo predložených desať výtvarných návrhov od ôsmich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných euromincí a zberateľských euromincí ich hodnotila vo februári 2024. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bol Mgr. Lukáš Volentier, PhD. z Múzea Slovenského národného povstania.

Prvú cenu a realizáciu získal ak. soch. Zbyněk Fojtů. Na averze víťazného návrhu dominuje silueta budovy Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Pod ňou, pod horizontálnym predelom, je historická mapa Slovenskej republiky. Z jej ponoreného reliéfu vystupuje do základného reliéfneho plánu autenticky vyznačené povstalecké územie. Bodová plastická priehlbina označuje srdce povstania – Banskú Bystricu. Na schematickom zobrazení povstaleckého územia sú šípkami vyznačené smery vojenských útokov na potlačenie bojov. Celkové kompozičné rozvrhnutie averzu dokonale tlmočí autentický príbeh Slovenského národného povstania a jeho dôstojné zachovanie v pamäti generácií. Reverz dopĺňajú povstalecké akcie a autentické bojové prostriedky, ktoré boli ich súčasťou: skupinový výjav delostrelcov v akcii, znak povstaleckého letectva, historický tank, fragment povstaleckého pancierového vlaku a povstalecké lietadlo.

Druhú cenu získal Mgr. art. Roman Lugár. Dominantným zobrazením na averze jeho výtvarného návrhu je kráčajúci povstalecký vojak nesúci na pleci zbraň. Skupinka ihličnatých stromov v pozadí naznačuje krajinné prostredie zobrazeného výjavu. Reverz mince je v znamení autentického stvárnenia priebehu povstaleckých bojov, ktoré dopĺňa v pozadí po viadukte prechádzajúci pancierový vlak.

Tretiu cenu udelila komisia Márii Poldaufovej. Averz mince sa rozvíja z centrálnej kompozície predlžujúcej sa vo vertikálnom smere do tvaru vztýčených expresívne tvarovaných siluet rúk. Symbolika Slovenského národného povstania v tejto štylizácii vyznieva ako memento na pamiatku povstaleckých bojov. V pozadí symbolického výjavu je fragment siluety Múzea Slovenského národného povstania. Ploche reverzu dominuje figurálna scéna zobrazujúca vojakov v akcii. Scéna je zasadená do hladkého pozadia bez bližšieho naznačenia miesta deja.

Ďalšiu cenu za kvalitne spracovaný výtvarný návrh získal Mgr. art. Peter Valach.

Plánovaný termín emisie striebornej zberateľskej euromince je v auguste 2024.