en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh národnej strany pamätnej euromince v nominálnej hodnote 2 eurá k 100. výročiu prvej transfúzie krvi na Slovensku

I. cena a realizácia
Mária Poldaufová

Víťazný sadrový návrh národnej strany euromince: rovnoramenný kríž so symbolmi krvných skupín a kvapkou krvi v strede kruhu

II. cena
Mgr. art. Tomáš Tulis

Sadrový návrh národnej strany euromince: pravouhlý kríž s kvapkou krvi a názvami krvných skupín

III. cena
Karol Ličko

Sadrový návrh národnej strany euromince: kaligraficky štylizovaný nepravidelný štvorlístok

Národná banka Slovenska vyhlásila v decembri 2021 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh národnej strany pamätnej euromince v nominálnej hodnote 2 eurá k 100. výročiu prvej transfúzie krvi na Slovensku.

Do súťaže bolo predložených štrnásť výtvarných návrhov od deviatich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v marci 2022. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bol MUDr. László Kiss, CSc. (historik medicíny).

Prvú cenu a realizáciu získala Mária Poldaufová. Výtvarné riešenie jej návrhu je založené na centrálne vedenej, racionálne vyváženej kruhovej kompozícii s opakujúcim sa rytmom kruhov. V strede najmenšieho kruhu je umiestnený rovnoramenný kríž so symbolmi krvných skupín. Smerom dovnútra je zapustený trojstupňový opakujúci sa obrys s dominujúcou kvapkou krvi, čo dáva dôraz celej symbolike mince. V strednom kruhu sa striedajú fragmenty skúmaviek a štylizované kvapky krvi.

Druhú cenu získal Mgr. art. Tomáš Tulis. Autor návrhu pracuje s centrálnou kompozíciou, ktorá je limitovaná dvoma útvarmi: pravouhlým krížom ako symbolom prvej pomoci a kruhom, ktorý uzatvára reliéfny výjav. V spodnej časti kríža sú znázornené dve ľudské dlane, ktoré objímajú kvapku krvi s písmovou symbolikou jednotlivých krvných skupín.

Tretiu cenu udelila komisia Karolovi Ličkovi. Aj tento návrh využíva centrálnu kompozíciu. Jeho symbolika je vyjadrená len textom, ktorý je zakomponovaný do kaligraficky štylizovaného nepravidelného štvorlístka. Všetky listy štvorlístka vytvárajú spolu obrys jednoduchých a zdvojených symbolov sŕdc, pričom v dolnom liste – srdci je umiestnená jediná kvapka krvi.

Ďalšiu cenu za kvalitne spracovaný výtvarný návrh predložený do súťaže získal Mgr. art. Peter Valach.

Plánovaný termín emisie pamätnej euromince je v marci 2023.