en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh národnej strany pamätnej euromince v nominálnej hodnote 2 eurá k 100. výročiu založenia Medzinárodného maratónskeho behu v Košiciach

I. cena a realizácia
Mgr. art. Roman Lugár

Sadrový víťazný návrh národnej strany euromince: maratónsky bežec s pozadím Dómu sv. Alžbety v Košiciach

II. cena
Karol Ličko

Sadrový návrh národnej strany euromince: skupina bežiacich atlétov s motívom veží gotického dómu

III. cena
Karol Ličko

Sadrový návrh národnej strany euromince: skupina maratóncov so zaostávajúcim bežcom a silueta gotického dómu

Národná banka Slovenska vyhlásila v júli 2023 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh národnej strany pamätnej euromince v nominálnej hodnote 2 eurá k 100. výročiu založenia Medzinárodného maratónskeho behu v Košiciach.

Do súťaže bolo predložených dvadsaťpäť výtvarných návrhov od pätnástich autorov, pričom dva z návrhov boli vytvorené v spoluautorstve. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v novembri 2023. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bol Ing. Branislav Koniar (riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru Košice).

Prvú cenu a realizáciu získal Mgr. art. Roman Lugár. Kompozícii jeho návrhu dominuje bežiaci maratónec. Miesto deja je naznačené fragmentom ikonickej architektúry Košíc – gotického dómu. Autor zhustil do kompozície maratónsky dej symbolizovaný bežcom a kulisu východoslovenskej metropoly Košíc v presvedčivom kompozičnom celku.

Druhú cenu udelila komisia autorovi Karolovi Ličkovi. Kompozičný výjav maratónskeho behu vyjadril skupinkou bežiacich atlétov, pričom použil plastickú štylizáciu zvýrazňujúcu siluety bežcov vystupujúcich z pozadia mincového poľa. V strede figurálnej kompozície je vložený zjednodušený motív veží gotického dómu.

Tretiu cenu získal ďalší návrh Karola Lička. Návrh je autorským variantom návrhu oceneného druhou cenou, s minimálnymi rozdielmi v kompozícii. Rozdiel spočíva v tom, že skupina maratóncov je obohatená o piateho, akoby zaostávajúceho bežca. Ďalší rozdiel predstavuje stvárnenie komplexu historickej pamiatky gotického dómu, ktorý je zobrazený nielen vo výseku veží, ale v širšie čitateľnej siluete. Rozvrh písma je tiež analogický na obidvoch návrhoch. Plastickou štylizáciou do zjednodušujúcich profilových siluet bežcov zvyšuje autor vizuálny zážitok z dynamiky maratónskeho behu. Obidva jeho návrhy vystihujú zadanú tému komplexne – skupinkou maratóncov a siluetou Dómu svätej Alžbety na pozadí. Je na nich vystihnutá pozícia bežcov aj masovosť a kolektívnosť maratónskeho behu.

Plánovaný termín emisie pamätnej euromince je v septembri 2024.