en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh národnej strany pamätnej euromince v nominálnej hodnote 2 eurá k 200. výročiu začiatku pravidelnej expresnej pošty ťahanej koňmi na trase Viedeň – Bratislava

I. cena a realizácia
Mária Poldaufová

Sadrový víťazný návrh národnej strany euromince: koč expresnej pošty ťahanej koňmi

II. cena
Mária Poldaufová

Sadrový návrh národnej strany euromince: koč expresnej pošty ťahanej koňmi

Národná banka Slovenska vyhlásila v júli 2022 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh národnej strany pamätnej euromince v nominálnej hodnote 2 eurá k 200. výročiu začiatku pravidelnej expresnej pošty ťahanej koňmi na trase Viedeň – Bratislava.

Do súťaže bolo predložených šesť výtvarných návrhov od štyroch autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v novembri 2022. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bol Mgr. Martin Jahoda – kurátor zbierok, Česká pošta, s. p. (Poštovní muzeum).

Prvú cenu a realizáciu získala autorka Mária Poldaufová. Výtvarné riešenie jej návrhu vyhodnotila komisia ako najlepšie symbolické zobrazenie motívu, ktorý má dynamiku zodpovedajúcu expresnej pošte ťahanej koňmi a je aj reliéfne dobre namodelovaný.

Druhú cenu získal ďalší návrh autorky Márie Poldaufovej. Autorka na ňom pracuje s tým istým motívom vo veľmi vydarenej centrálnej kompozícii, ktorá však nie je natoľko dynamická ako pri jej víťaznom návrhu.

Tretiu cenu komisia neudelila.

Ďalšie ceny za kvalitne spracované výtvarné návrhy predložené do súťaže získali Mgr. art. Martin Sabol a MgA. Miroslav Schovanec, DiS.