en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 100. výročiu narodenia Jozefa Kronera

I. cena a realizácia
Tomáš Lamač, DiS.

Sadrový averz víťazného návrhu: znázornenie herca a symbolu divadla – antickej masky
Sadrový reverz víťazného návrhu:  portrét herca v strednom veku

II. cena
Karol Ličko

Sadrový averz návrhu:  dom z filmu Obchod na korze av popredí herec
Sadrový reverz návrhu: portrét herca na filmovom páse

III. cena
Tomáš Lamač, DiS.

Sadrový averz návrhu: dve podoby herca z profilu - komika a dramatického herca
Sadrový reverz návrhu: portrét herca s podopretou bradou

Národná banka Slovenska vyhlásila v novembri 2022 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 100. výročiu narodenia Jozefa Kronera.

Do súťaže bolo predložených pätnásť výtvarných návrhov od trinástich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila vo februári 2023. Jej odbornými poradkyňami v procese hodnotenia boli Mgr. Zuzana Nemcová z Divadelného ústavu a pani Zuzana Kronerová (dcéra Jozefa Kronera).

Prvú cenu a realizáciu získal Tomáš Lamač, DiS. Kompozičné riešenie averzu podáva autor v troch horizontálnych pásoch. V stredovom páse znázorňujúcom filmové políčka umiestňuje ťažisko svojej obrazovej výpovede, ktorá spočíva v znázornení herca a symbolu divadla – antickej masky. Reverz poskytuje priestor na civilný portrét herca v strednom veku. Vo voľnom priestore pod bradou je plastický autograf, autentický podpis umelca. Spoza rámu mince vyčnieva náznak autorovho hobby – fragment malej rybky. Stvárnenie portrétu tlmočí hĺbku autorského prežívania a ľudskej múdrosti univerzálneho herca, tragéda i komika súčasne.

Druhú cenu získal autor Karol Ličko. Autor využíva ako hlavný atribút kompozície tabuľku používanú pri číslovaní filmového záberu, tzv. klapku. Do nej vkladá fasádu židovského obchodíka z oscarového filmu Obchod na korze a portrét jeho hlavného hrdinu – Tóna Brtku. Reverz rámuje civilný portrét divadelného a filmového umelca v staršom strednom veku doplnený autografom. Bodkou za celou kompozíciou je malá muška z rybárskej udice.

Tretiu cenu udelila komisia ďalšiemu výtvarnému návrhu Tomáša Lamača, DiS. Autor použil na riešenie averzu pomerne zložitý kompozičný rytmus. Dominantné je rozčlenenie stredného horizontálneho pásu. V ňom sú symetricky proti sebe postavené dve podoby dramatického umelca – podoba komika a podoba dramatického herca. Priestor medzi nimi je ohraničený náznakom filmového pásu. Týmto stvárnením vyjadril autor celú šírku a umeleckú potenciu významného majstra dramatických umení, ktorý sa zapísal do dejín divadla rovnako ako do dejín filmu. Kompozičné riešenie civilného portrétu dramatického umelca na reverze je obohatené o fragment jeho ľavej ruky priloženej k lícu, čím autor návrhu podčiarkuje myšlienkové sústredenie a intelektuálne vyžarovanie umelca. Voľný priestor je vyplnený plasticky vystupujúcim autografom, pod ním je časť rybárskeho plaváka na rozvírenej vodnej hladine.

Ďalšiu cenu za kvalitne spracované návrhy získali Jiří Hanuš, DiS. a akad. soch. Ivan Řehák.