en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 100. výročiu narodenia Viktora Kubala

I. cena a realizácia
Karol Ličko

Sadrový averz víťazného návrhu: postava zbojníka Jurka z kresleného filmu
Sadrový reverz víťazného návrhu: portrét Viktora Kubala a postavičky Puf a Muf

II. cena
ak. soch. Zbyněk Fojtů

Sadrový averz návrhu: tri umelecké výstupy - Puf a Muf, postava zbojníka Jurka a karikatúra
Sadrový reverz návrhu: filmový pás s portrétom Viktora Kubala

III. cena
Mgr. art. Martin Sabol

Sadrový averz návrhu: hrdinovia z kreslených filmov Viktora Kubala
Sadrový reverz návrhu: filmový pás s portrétom Viktora Kubala a postavičky Puf a Muf

Národná banka Slovenska vyhlásila v apríli 2022 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 100. výročiu narodenia Viktora Kubala.

Do súťaže bolo predložených pätnásť výtvarných návrhov od trinástich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v júni 2022. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bol Mgr. Viktor Kubal (syn Viktora Kubala).

Prvú cenu a realizáciu získal Karol Ličko. Averzu dominuje postava hrdinu Kubalovho kresleného filmu – zbojníka Jurka. Pod jeho nohami „beží“ filmový pás. Kombinácia filmového hrdinu a filmového pásu výborne vystihuje námet mince venovanej prvému slovenskému autorovi kresleného filmu. Na reverze je dominantný portrét umelca s jemne naklonenou hlavou. Vľavo dole pod portrétom sú dve filmové postavičky rozprávkových hrdinov Pufa a Mufa.

Druhú cenu udelila komisia ak. soch. Zbyňkovi Fojtů. Na averze jeho výtvarného návrhu je kompozičná skladačka  troch rozdielnych umeleckých výstupov: scénky z kresleného seriálu Puf a Muf, karikatúrnej kresby a dominantnej postavy zbojníka Jurka. Pozadie za siluetou vypĺňa zbojnícka družina. Na reverze je filmový pás, v ktorom je umiestnený portrét umelca. Nad horným rámikom okienka s portrétom je autentický podpis autora. Do pravého okraja perforovaného filmového pásu autor vtesnal nápis „ANIMOVANÝ FILM“. Mincový návrh vystihuje mnohostrannosť umeleckej činnosti Viktora Kubala.

Tretiu cenu získal Mgr. art. Martin Sabol. Averzu dominuje kompozícia hrdinov kreslených filmov z tvorivej dielne Viktora Kubala, ktorým v strede dominuje proporcionálne nadsadená postava ľudového hrdinu – zbojníka Jurka. Na reverze vystupuje z filmového pásu portrét umelca v charakteristickom úklone hlavy. Filmový pás má náznak okienka, v ktorom figurujú dvaja malí hrdinovia Puf a Muf.

Ďalšie ceny za kvalitne spracované návrhy získali Tomáš Lamač, DiS. a Mgr. art. Peter Valach.