en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 150. výročiu narodenia Janka Jesenského

I. cena a realizácia reverzu
akad. soch. Ivan Řehák

Bankovky a mince, Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 150. výročiu narodenia  Janka Jesenského
Bankovky a mince, Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 150. výročiu narodenia  Janka Jesenského

II. cena
Karol Ličko

Bankovky a mince, Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 150. výročiu narodenia  Janka Jesenského
Bankovky a mince, Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 150. výročiu narodenia  Janka Jesenského

III. cena a realizácia averzu
Mgr. art. Martin Sabol

Bankovky a mince, Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 150. výročiu narodenia  Janka Jesenského
Bankovky a mince, Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 150. výročiu narodenia  Janka Jesenského

III. cena
akad. soch. Anton Gábrik

Bankovky a mince, Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 150. výročiu narodenia  Janka Jesenského
Bankovky a mince, Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 150. výročiu narodenia  Janka Jesenského

Národná banka Slovenska vyhlásila v novembri 2023 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 150. výročiu narodenia Janka Jesenského.

Do súťaže bolo predložených pätnásť výtvarných návrhov od dvanástich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných euromincí a zberateľských euromincí ich hodnotila vo februári 2024. Jej odbornou poradkyňou v procese hodnotenia bola PhDr. Vlasta Jaksicsová, PhD. z Historického ústavu SAV.

Prvú cenu a realizáciu reverzu získal akad. soch. Ivan Řehák. Na averze umiestnil autor pohľad do interiéru izby. V hornej časti mincového poľa je dvojkrídlové okno s odsunutou stoličkou. V ľavej dolnej časti vyčnieva do priestoru cíp pracovného stola, na ktorom je horiaca sviečka a otvorená kniha. Plameň sviečky je akcentovaný výraznou žiarou, ktorá je plasticky stvárnená subtílnymi lúčmi výrazne zasahujúcimi do okolitého priestoru. Na reverze je portrét mladého spisovateľa v charakteristickom dobovom oblečení. Podoba ambiciózneho mladého literáta zdôrazňuje jeho príslušnosť k predstaviteľom mestskej inteligencie. Písmová časť je zaujímavo komponovaná – písmená sú orientované zvnútra mincovej plochy smerom ku okraju.

Druhú cenu získal autor Karol Ličko. Averz je zaľudnený postavami a postavičkami z prozaických diela Janka Jesenského. V popredí je dvojica – právnik Dr. Landík a dáma z meštianskej spoločnosti, v pozadí náznak interiéru mäsiarstva s mäsiarskym majstrom, za ním príslušníčka služobníctva. V spodnej časti mincového poľa je dobový písací stroj, do klávesnice ktorého sú zakomponované názvy literárnych diel Janka Jesenského. Reverz návrhu zobrazuje spisovateľa v zrelom veku, manifestačne zdôrazňujúc vyšívanú pánsku košeľu ako neklamný znak priznaného slovenského vlastenectva. Portrét je naturalistický – hodnoverne prepisujúci mimiku umelca.

Tretiu cenu a realizáciu averzu udelila komisia výtvarnému návrhu Mgr. art. Martina Sabola. Averzu dominuje portrét básnika a prozaika Janka Jesenského v mladšom strednom veku v dobovom odeve a charakteristickou pokrývkou hlavy. V ľavej ruke drží pero, ukončenie pravej ruky prekrýva páska s autografom podpisu Dr. Ján Jesenský. Na reverze je znázornená hlava spisovateľa v zrelom veku. Vyžarovanie osobnosti prezrádza vnútornú energiu a intelektuálny nadhľad.

Ďalšiu tretiu cenu získal akad. soch. Anton Gábrik. Averz mince pokrýva kvetinový dekor, expanzívne prečnievajúci aj do vnútra štátneho znaku. Reverzu dominuje portrétna hlava umelca v zrelom veku. Spôsob modelácie portrétu akcentuje duchovnú silu spisovateľa ako aj autoritu vysokého štátneho úradníka. Autor zaujímavo realizoval písmovú časť – krstné meno spisovateľa veľkými tlačenými písmenami, priezvisko v písanej podobe autentického autografu.

Cenu za kvalitne spracovaný návrh získal aj Tomáš Lamač, DiS.

Plánovaný termín emisie striebornej zberateľskej euromince je v novembri 2024.