en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 250. výročiu narodenia Jozefa Dekreta Matejovie

I. cena a realizácia
Mgr. art. Martin Sabol

Sadrový averz víťazného návrhu: jemný kruhový prierez kmeňom stromu, v jeho strede silueta ihličnanu a plasticky vystupujúcej sadenice
Sadrový reverz víťazného návrhu: fragment štruktúry letorastov a portrét Jozefa Dekreta Matejovie.

II. cena
Mgr. art. Peter Valach

Sadrový averz návrhu: číselný znak nominálu dotvorený plastickým rezom stromu
Sadrový reverz návrhu: portrét Jozefa Dekreta Matejovie

III. cena
Karol Ličko

Sadrový averz návrhu: ihličnany s urasteným stromom v popredí
Sadrový averz návrhu: klasický portrét Jozefa Dekreta Matejovie

Národná banka Slovenska vyhlásila vo februári 2023 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 250. výročiu narodenia Jozefa Dekreta Matejovie.

Do súťaže bolo predložených osem výtvarných návrhov od šiestich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v apríli 2023. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bol Mgr. Michal Ďurčo, PhD. z Historického ústavu SAV.

Prvú cenu a realizáciu získal Mgr. art. Martin Sabol. Kompozičnú osnovu averzu jeho výtvarného návrhu tvorí jemný kruhový prierez kmeňom stromu. V jeho strede vytvára autor štrbinu so siluetou ihličnanu a plasticky vystupujúcej sadenice vnútri plochy. Autor zohľadňuje vizuálne prepojenie medzi averzom a reverzom tým, že opätovne pracuje s fragmentom štruktúry letorastov a siluety stromu, plastickým odstupňovaním až na základný plán. Vpravo umiestňuje portrét Jozefa Dekreta Matejovie.

Druhú cenu získal Mgr. art. Peter Valach. Výtvarný návrh averzu je postavený na číselnom znaku nominálu, ktorý formátovo dominuje celej ploche. Číslice sú dotvorené plastickým rezom stromu s charakteristickými stopami letorastov. Pod veľkostne dominantnou číslicou jeden je vetvička borovice. Reverzu dominuje dobová podobizeň – portrét Jozefa Dekreta Matejovie v charakteristickej uniforme.

Tretiu cenu udelila komisia výtvarnému návrhu Karola Lička.  Averzu dominuje pohľad na lesné spoločenstvo ihličnanov, s urasteným stromom v popredí. Motív dopĺňa zoskupenie mladých ihličnatých stromčekov. Reverz predstavuje klasický portrét na celej ploche mincového poľa. Prednosti návrhu sa javia v uplatnení pôsobivej štylizácie zredukovanej na základný prvok pracovných a bádateľských záujmov lesného odborníka.

Ďalšie ceny za kvalitne spracované návrhy získali MgA. Miroslav Schovanec, DiS. a Karol Ličko za ďalší predložený súťažný návrh.

Plánovaný termín emisie striebornej zberateľskej euromince je v máji 2024.