en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 300. výročiu narodenia frátra Cypriána z Červeného Kláštora

I. cena a realizácia
Mgr. art. Roman Lugár

Sadrový averz víťazného návrhu: fiktívny portrét frátra Cypriána
Sadrový reverz víťazného návrhu: pohorie Pienin, veduta Červeného Kláštora a liečivá rastlina

II. cena
Mária Poldaufová

Sadrový averz návrhu: mních Cyprián letiaci nad krajinou, vníma zážitky reality (Tri koruny, kostol, zrkadlo)
Sadrový reverz návrhu: sediaci fráter Cyprián sa v izolácii kláštornej cely venuje svojim záľubám

III. cena
Mgr.– akad. soch. Marie Šeborová

Sadrový averz návrhu: zväzok listov herbára a nádoby na prípravu a uchovávanie liečivých produktov
Sadrový reverz návrhu: silueta tajomného frátra Cypriána, ktorej dominuje kapucňa mníšskeho habitu

Národná banka Slovenska vyhlásila vo februári 2023 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 300. výročiu narodenia frátra Cypriána z Červeného Kláštora.

Do súťaže bolo predložených dvanásť výtvarných návrhov od jedenástich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v máji 2023. Jej odbornými poradcami v procese hodnotenia boli Mgr. Ingrid Kušniráková, PhD. z Historického ústavu SAV a PhDr. Milan Gacík – riaditeľ Múzea Červený Kláštor.

Prvú cenu a realizáciu získal Mgr. art. Roman Lugár. Kompozičnému riešeniu averzu dominuje fiktívny portrét frátra Cypriána. V rukách drží slamenú ošatku s liečivými rastlinami, ktoré boli predmetom jeho zberateľských a liečiteľských záujmov. Cypriánovu túžbu lietať zdôrazňuje orol a konštrukcia lietajúceho zariadenia (pomocou ktorého sa údajne zniesol nad pahorky Troch korún). Na návrhu upúta príjemná diferenciácia reliéfnych hodnôt výjavu od plasticky modelovaných až po jemnú kresbovú schému vznášadla. Výtvarné stvárnenie reverzu stavia autor na evokácii autentických architektonických útvarov danej lokality a náznaku terénu Pienin s dominantou Troch korún. Veduta Červeného Kláštora dominuje pravej časti mincového poľa. Nadsadenie mierky liečivej rastliny vytvára zaujímavý dekoratívny akcent celej kompozície. Celok mince upúta poetickosťou až rozprávkovosťou celého výjavu.

Druhú cenu získala Mária Poldaufová. Kompozičný princíp averzu evokuje pocity mnícha Cypriána z lietania, ktorý akoby počas letu nad krajinou postupne vníma v dynamickom rozhodení zážitky reality (Tri koruny, kostol, zrkadlo). Kompozičné riešenie reverzu zachytáva sediaceho frátra Cypriána, ktorý sa v izolácii kláštornej cely venuje svojim záľubám. Zrkadlo, ktorého technológiu výroby tiež ovládal, odráža v jemnom ponorenom reliéfe frátrovu podobu.

Tretiu cenu udelila komisia výtvarnému návrhu Mgr. – akad. soch. Marii Šeborovej. Averzu dominuje zväzok listov herbára. Evokácia rastlín v herbári je podaná subtílnou modeláciou. Kompozíciu dopĺňajú nádoby na prípravu a uchovávanie liečivých produktov. Reverzu dominuje silueta tajomného frátra Cypriána, ktorej ťažisko tvorí kapucňa mníšskeho habitu. Z nej len nepatrne vyčnieva neúplný profil frátra. Kapucňa a ramená sú modelačne najviac zvýraznené a prekrývajú konštrukciu tajomného vznášadla. Pod ním je silueta Troch korún. Pod trojvrším je modelovaná evokácia kostola a kláštorných budov. Návrh je spracovaný s použitím zaujímavej symboliky a precízneho reliéfneho rukopisu.