en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 80. výročiu podania Správy o nacistických vyhladzovacích táboroch Auschwitz a Birkenau Alfrédom Wetzlerom a Rudolfom Vrbom

Národná banka Slovenska vyhlásila v decembri 2022 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 80. výročiu podania Správy o nacistických vyhladzovacích táboroch Auschwitz a Birkenau Alfrédom Wetzlerom a Rudolfom Vrbom.

Do súťaže bolo predložených desať výtvarných návrhov od desiatich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v apríli 2023. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bol PhDr. Martin Korčok, PhD. – riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi.

Výsledky rokovania Komisie na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí prerokovala a schválila Banková rada NBS. V súlade s odporučením Komisie na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí a odborného poradcu bola verejná anonymná súťaž ukončená rozhodnutím guvernéra bez realizácie výtvarného návrhu. Na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince bude vyhlásená opakovaná verejná anonymná súťaž.  

Odôvodnenie:

Jedinečným výsledkom úteku Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu z koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau bola správa, ktorá zároveň slúžila ako posolstvo a výzva pre celý svet  pokúsiť sa zabrániť ďalšiemu vraždeniu ľudí v tomto tábore. Na rozdiel od tohto posolstva, všetky stvárnenia jednotlivých výtvarných návrhov vyobrazujú samotný tábor, prípadne jeho obete. Väčšina návrhov pôsobí pochmúrnym dojmom a absentuje na nich posolstvo nádeje a hrdinský čin ako dôležité faktory, ktoré Alfréd Wetzler a Rudolf Vrba dokázali svojim útekom. V niektorých návrhoch sa objavila aj nevhodná symbolika v kombinácii so štátnym znakom Slovenskej republiky, ako aj nie šťastne zvolené portréty z neskoršieho obdobia ich života. Médium mince vytvára dokonalý predpoklad na stvárnenie obetí holokaustu, ale aj nádeje a hrdinstva oboch aktérov. Rub mince by mal vyjadrovať, čo sa v táboroch dialo a lícna strana naopak hrdinstvo a nádej. Ani po stránke umeleckého spracovania návrhy nevynikajú mimoriadnou kvalitou (invenciou) a pripomínajú skôr pamiatku obetiam holokaustu. Minca by mala vyjadriť jedinečné svedectvo, ktoré o tábore Alfréd Wetzler a Rudolf Vrba podali, no zároveň aj hrdinstvo, ktoré vykonali. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí aj svojim hlasovaním vyjadrila názor, že žiadny z návrhov nie je vhodný na realizáciu. Jej odporučenie si následne osvojila Banková rada NBS.