en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 80. výročiu Slovenského národného povstania

Národná banka Slovenska vyhlásila v máji 2023 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 80. výročiu Slovenského národného povstania.

Do súťaže bolo predložených deväť výtvarných návrhov od siedmich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v októbri 2023. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bol Mgr. Lukáš Volentier, PhD. z Múzea SNP v Banskej Bystrici.

Výsledky rokovania Komisie na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí prerokovala a schválila Banková rada NBS. V súlade s odporučením Komisie na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí bola verejná anonymná súťaž ukončená rozhodnutím guvernéra bez realizácie výtvarného návrhu. Na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince už bola vyhlásená opakovaná verejná anonymná súťaž.

Plánovaný termín emisie striebornej zberateľskej euromince k 80. výročiu Slovenského národného povstania je v auguste 2024.