en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou Chránená krajinná oblasť Vihorlat

I. cena a realizácia
Mgr. art. Roman Lugár

Sadrový averz víťazného návrhu: rosnička zelená a vážka
Sadrový reverz víťazného návrhu: jeleň pijúci z vodnej hladiny Morského oka

cena
akad. soch. Michal Gavula

Sadrový averz návrhu: sova v kruhovom poli so štylizovanými listami a ornamentmi
Sadrový reverz návrhu: štylizované rastliny a listy v kruhovom poli

Národná banka Slovenska vyhlásila v júni 2022 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou Chránená krajinná oblasť Vihorlat.

Do súťaže boli predložené iba dva výtvarné návrhy od dvoch autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v septembri 2022. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bola Ing. Zuzana Argalášová – riaditeľka Správy CHKO Vihorlat.

Na realizáciu bol schválený výtvarný návrh autora Mgr. art. Romana Lugára, ktorý získal prvú cenu. Na averze sú zastúpení reprezentanti fauny z okolia Morského oka – rosnička zelená a vážka. Jeho súčasťou je v hornej časti mincovej plochy (v opise) nápis Slovensko, pod ním nad dolným okrajom mince štátny znak s letopočtom 2023. Reverz mince zachytáva jeleňa pijúceho z vodnej hladiny Morského oka. V pozadí výjavu figuruje aj náznak krajinnej panorámy pohoria, ktoré ju lemuje. V hornej polovici mince sa nad celým výjavom vinie ako pruh dúhy nápis CHRÁNENÁ KRAJINNÁ OBLASŤ VIHORLAT. Pod ním je nápis 20 euro. Plastický rukopis reliéfneho stvárnenia použitých motívov je bohato profesionálne odstupňovaný.

Cenu za kvalitne spracovaný návrh získal aj druhý zo súťažiacich autorov – akad. soch. Michal Gavula.