en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 150. výročiu narodenia Ladislava Nádašiho-Jégého

znížená I. cena a realizácia
Asamat Baltaev, DiS.

znížená I. cena a realizácia znížená I. cena a realizácia

II. cena
akad. soch. Ivan Řehák

II. cena II. cena

III. cena
Mgr. art. Peter Valach

III. cena III. cena

III. cena
Mgr. art. Miroslav Hric, ArtD.

III. cena III. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v decembri 2014 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 150. výročiu narodenia Ladislava Nádašiho-Jégého, významného autora medzivojnovej slovenskej literatúry a kľúčového predstaviteľa slovenského literárneho naturalizmu. Do súťaže bolo predložených trinásť výtvarných prác od trinástich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila vo februári 2015. Jej odbornou poradkyňou bola Mgr. Dana Hučková, CSc., riaditeľka Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied.

Na základe odporučenia odbornej komisie schválila Banková rada NBS na realizáciu výtvarný návrh autora Asamata Baltaeva, DiS., ktorému bola udelená znížená prvá cena. Komisia ocenila výtvarné spracovanie návrhu a mimoriadnu kompozičnú zhodu medzi averzom a reverzom. Dominantu mincového poľa tvorí na oboch stranách na výšku vložený obdĺžnik. Na averze tvorí knihu a je vyplnený názvami Jégého diel, pričom ako koncovka knižnej strany je vložená historická postava sediaceho bojovníka. Na reverze je v rámiku výstižný portrét spisovateľa en face v mladšom veku. Na šírku základne nadväzuje v spodnej časti v troch riadkoch text. Oba prvky, portrét i písmo, výrazne vystupujú z hladkej plochy pozadia.

Druhú cenu získal akad. soch. Ivan Řehák. Jeho návrh komisiu zaujal kvalitným a zaujímavým sochárskym spracovaním. Plocha averzu zahŕňa pootvorenú knihu s hlavami dvoch historických postáv z literárnych diel spisovateľa na jej čelnej strane. Prakticky celej ploche reverzu dominuje zobrazenie Jégého z profilu. Na oboch stranách kompozíciu dotvárajú harmonicky umiestnené texty. V súťaži boli udelené dve tretie ceny. Jednu z nich získal Mgr. art. Peter Valach. Autor na averze pracuje s vedutou historického námestia v Dolnom Kubíne, celoživotného pôsobiska spisovateľa. V dolnej časti výjavu sú umiestnené okuliare ako Jégého charakteristický atribút. Na reverze je portrét spisovateľa v profile, pričom mincové pole je rozdelené rámovaním. Za hranicou rámu z vonkajšej strany sú zobrazené symboly Jégého aktivít ako spisovateľa a lekára – písacie brko a had. Ďalšia tretia cena bola udelená Mgr. art. Miroslavovi Hricovi, ArtD. Na averz si vybral motívy z historického románu Adam Šangala – jazdca na vzpínajúcom sa koni a hrad na brale. Na reverze stvárnil portrét spisovateľa en face doplnený faksimile podpisu.

Plánovaný termín emisie striebornej zberateľskej mince je v januári 2016.