en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 1150. výročiu uznania slovanského liturgického jazyka

I. cena a realizácia
Mgr. art. Roman Lugár

I. cena a realizácia I. cena a realizácia

II. cena
Mgr. Andrea Ličková a Karol Ličko

II. cena II. cena

III. cena
Mária Poldaufová

III. cena III. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v auguste 2016 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 1150. výročiu uznania slovanského liturgického jazyka. Do súťaže bolo predložených deväť výtvarných prác od ôsmich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v novembri 2016. Jej odbornými poradcami boli Mgr. Ján Steinhübel, CSc., zástupca Historického ústavu SAV, PhDr. Peter Mulík, PhD., zástupca Matice slovenskej a prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc. z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.

Na základe odporučenia odbornej komisie schválila Banková rada NBS na realizáciu výtvarný návrh Mgr. art. Romana Lugára, ktorý získal prvú cenu. Komisia na návrhu ocenila výtvarnú kvalitu a skutočnosť, že obe strany sú vo vzácne vyváženom kompozičnom súlade. Situovanie reliéfneho obrazca je na oboch stranách rámcované vpísaným kruhom, čo vytvára vizuálnu jednotu kompozície. Na averze je citácia archeologického nálezu – plakety z Bojnej, ktorá symbolizuje ranné kresťanstvo na našom území. Na reverze sú pod krížom umiestené správne ikonograficky zobrazené postavy vierozvestcov Konštantína a Metoda, ktoré sú významovo prepojené so zobrazením ukrižovaného Krista. Podľa vyjadrenia odborných poradcov je pozitívom návrhu aj skutočnosť, že na averze je použitá symbolika gréckeho (byzantského) kríža a na reverze latinský kríž symbolizujúci Rím. Použitý motív hlaholiky na averze i reverze symbolizuje slovanský liturgický jazyk.

Druhá cena bola udelená Mgr. Andrei Ličkovej a Karolovi Ličkovi za návrh, ktorý vytvorili v spoluautorstve. Tento návrh podľa vyjadrenia odborných poradcov výborne vystihol zadanú tému. Autori sa pri jeho tvorbe opreli o výjav z nástennej maľby v rímskej bazilike San Clemente, znázorňujúci uznanie slovanského liturgického jazyka pápežom Hadriánom II., pričom ho rozdelili na dve časti. Prvá, umiestnená na averze, zobrazuje v strede mincového poľa pápeža schvaľujúceho slovanskú liturgiu. Kompozíciu v pravej časti dotvára silueta dvojkríža a text v hlaholike. Druhá, umiestnená na reverze, zobrazuje sprievod so zástavami, krížmi a pútnickými palicami s Konštantínom a Metodom na čele. V pravej časti výjavu sú nosidlá so vzácnou relikviou – ostatkami sv. Klimenta, ktoré vierozvestcovia priniesli so sebou do Ríma.

Tretiu cenu získala autorka Mária Poldaufová. Výtvarnému riešeniu averzu dominuje historický artefakt – krížik z archeologického náleziska v Mikulčiciach zasadený do románskeho oblúka. Náznak architektúry stupňovito ustupuje do mincového poľa. Reverzu dominuje dvojportrét Konštantína a Medota so siluetou kríža v pozadí. Na oboch stranách je použitá hlaholika ako symbol liturgického jazyka. Autorka získala v súťaži aj ďalšiu cenu za vysokú kvalitu druhého predloženého návrhu.