en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh zberateľskej euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – bocian čierny

I. cena a realizácia
Mgr.– akad. soch. Marie Šeborová

Sadrový averz víťazného návrhu: bocian na love a  hniezdo s mláďatami v korune stromu
Sadrový reverz víťazného návrhu:  letiaci bocian

II. cena
Tomáš Lamač, DiS.

Sadrový averz  návrhu: bocian na jednej nohe s rybkou v zobáku
Sadrový averz  návrhu: bocian na jednej nohe s rybkou v zobáku
Sadrový reverz  návrhu: hniezdo, z ktorého pod ochranou matky vytŕčajú hlávky troch potomkov a letiaci bocian

III. cena
Veronika Prokopová, DiS.

Sadrový averz návrhu: kompozícia rodičovského páru bociana s trojicou mladého potomstva
Sadrový reverz návrhu: let bociana ponad vodnú hladinu

Národná banka Slovenska vyhlásila v júni 2022 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh zberateľskej euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – bocian čierny.

Do súťaže bolo predložených pätnásť výtvarných návrhov od štrnástich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v októbri 2022. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bola Ing. Andrea Lešová, PhD. – zoologička zo Štátnej ochrany prírody SR.

Prvú cenu a realizáciu získala Mgr.– akad. soch. Marie Šeborová. Autorka použila na averze centrálnu kompozíciu bociana čierneho na love. Za ním je náznak prírodnej scenérie – hniezdo s mláďatami v korune stromu. Vodná hladina v dolnej časti mince je vyjadrená horizontálnou šrafúrou. Reverzu dominuje silueta letiaceho bociana. Autorka docielila výrazné plastické pôsobenie pomocou roztiahnutých perutí jeho krídiel. Celkové vyznenie kompozície disponuje eleganciou.

Druhú cenu získal Tomáš Lamač, DiS. Výtvarný návrh má dva varianty averzu, v ktorých autor opakuje identický postoj zvieraťa stojaceho na jednej nohe s ulovenou rybkou v zobáku. Rozdiel je v riešení pozadia. V prvom variante autor priznáva krajinné prvky pri vodnej ploche. Druhý variant je komponovaný s čírym voľným pozadím. Na reverze je „rodinná scéna“ zo života bociana. V dolnej časti mincového poľa je hniezdo, z ktorého pod ochranou stojacej matky vytŕčajú hlávky troch potomkov. Vľavo od výjavu je letiaci bocian hľadajúci potravu.

Tretiu cenu získala Veronika Prokopová, DiS. Na averze použila autorka stredovú kompozíciu rodičovského páru bociana čierneho s trojicou mladého potomstva. Reverz zachytáva let bociana čierneho ponad vodnú hladinu. Za ním je v nízkom reliéfe náznak krajinnej scenérie – pásmo vrchov.

Ďalšie ceny za kvalitne spracované návrhy získali Mária Poldaufová a Karol Ličko.