en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh zberateľskej euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – medveď hnedý

I. cena a realizácia
Tomáš Lamač, DiS.

Averz sadrového víťazného návrhu: hlava medveda s otvorenou tlamou
Reverz sadrového víťazného návrhu: medvedica s mláďatami na rybolove

II. cena
Tomáš Lamač, DiS.

Averz sadrového návrhu: medvedica s mláďatom
Reverz sadrového návrhu: medveď vyberajúci med z včelieho hniezda

III. cena
Mgr. art. Peter Valach

Averz sadrového návrhu: kráčajúci medveď
Reverz sadrového návrhu: hlava medveďa a jeho stopa

Národná banka Slovenska vyhlásila v apríli 2022 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh zberateľskej euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – medveď hnedý.

Do súťaže bolo predložených jedenásť výtvarných návrhov od desiatich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v júli 2022. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bol Mgr. Michal Haring, MSc. zo Štátnej ochrany prírody SR, zásahový tím pre medveďa hnedého.

Odborná komisia odporučila prvú cenu a realizáciu výtvarnému návrhu autora Tomáša Lamača, DiS. Na averze je veľký detail hlavy medveďa hnedého v dramatickej póze doširoka otvorenej tlamy. Plastická modelácia zvieraťa i písmo vystupuje z hladkého pozadia. Námetom reverzu je momentka medvedice na „rybolove“. Sprevádzajú a pozorujú ju dve mláďatá. Výtvarný návrh je vyvážený – je v ňom spojená dravosť medveďa na averze s nežnosťou medvedice a medvieďat na reverze.

Druhú cenu získal Tomáš Lamač, DiS. za jeho ďalší súťažný návrh. Na averze zachytáva „dialóg“ medvedej mamy s mláďaťom. Modeláciou vystihuje aj psychologickú stránku ich vzájomnej interakcie. Na reverze je medveď, ktorý si labou vyberá pochúťku z včelieho plástu. Realita scény je obohatená o voľne poletujúce včely. Autor disponuje virtuozitou plastickej modelácie – detailným zdôraznením kožušiny zvieraťa.

Tretiu cenu udelila komisia Mgr. art. Petrovi Valachovi. Kompozícia averzu predstavuje kráčajúceho medveďa a jeho obľúbené pochúťky – lesné maliny a šípky. V dolnej časti v rámiku je plastický otlačok jeho prednej laby. Na reverze je dominantné vyobrazenie hlavy a šije zvieraťa. V dolnej časti je analogický vertikálny rámček s plastickým otlačkom jeho zadnej laby. Umiestnenie stôp zvieraťa na averze aj reverze podčiarkuje poznávací znak, ktorým medveď vymedzuje svoje životné teritórium.

Ďalšie ceny za kvalitne spracované návrhy získali Mária Poldaufová a Mgr. art. Roman Lugár.