en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh zberateľskej euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – zubor hrivnatý

I. cena a realizácia
Karol Ličko

Sadrový averz víťazného návrhu: kráčajúci zubor
Sadrový reverz víťazného návrhu: detail hlavy zubra hrivnatého

II. cena
Tomáš Lamač, DiS.

Sadrový averz návrhu: zoskupenie štyroch zubrov
Sadrový reverz návrhu: v profile detail hlavy zvieraťa s charakteristickými rohmi

Národná banka Slovenska vyhlásila v marci 2023 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh zberateľskej euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – zubor hrivnatý.

Do súťaže bolo predložených desať výtvarných návrhov od deviatich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v júli 2023. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bola Mgr. Iveta Buraľová zo Správy NP Poloniny.

Odborná komisia odporučila prvú cenu a realizáciu výtvarnému návrhu autora Karola Lička. Na averze je zobrazený kráčajúci zubor – dominantný predstaviteľ zvieracej ríše a charakteristický obyvateľ východoslovenského bukového pralesa. Presvedčivosť zobrazenia je umocnená symbiózou zvieraťa s prírodným prostredím, ktoré mu poskytuje prirodzenú kulisu. Na reverze je zachytený detail hlavy zubra hrivnatého. Autor sa rozhodol pre zobrazenie zubrieho samca, s ktorým sa spája typická majestátnosť tohto raritného živočícha. Precízne je vyhotovený detail bukových listov a bukvíc, ktoré ilustrujú jeho životné podmienky.

Druhú cenu získal Tomáš Lamač, DiS. Výtvarné riešenie averzu poskytuje pohľad na kompozičné zoskupenie štyroch reprezentantov zubra hrivnatého. Zubrie stádo vystihuje typický znak tohto živočícha – život v spoločenstve. Na reverze je zobrazený v profile detail hlavy zvieraťa s charakteristickými rohmi. Ľavý roh nie je dobre zalomený, hlava je však monumentálna, nádherná.

Tretiu cenu komisia neudelila.

Plánovaný termín emisie zberateľskej euromince je v júli 2024.