en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh zlatej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska – Modrotlač

I. cena a realizácia
Karol Ličko

Bankovky a mince, Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh zlatej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska – Modrotlač
Bankovky a mince, Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh zlatej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska – Modrotlač

II. cena
MgA. Miroslav Schovanec, DiS.

Bankovky a mince, Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh zlatej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska – Modrotlač
Bankovky a mince, Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh zlatej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska – Modrotlač

III. cena
Mgr. art. Peter Valach

Bankovky a mince, Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh zlatej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska – Modrotlač
Bankovky a mince, Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh zlatej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska – Modrotlač

Národná banka Slovenska vyhlásila v decembri 2023 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh zlatej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska – Modrotlač.

Do súťaže bolo predložených osemnásť výtvarných návrhov od pätnástich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných euromincí a zberateľských euromincí ich hodnotila v máji 2024. Jej odbornou poradkyňou v procese hodnotenia bola etnologička Mgr. Oľga Danglová, CSc.

Prvú cenu a realizáciu získal Karol Ličko. Autor zvolil pre averz kompozičnú schému, ktorá vertikálne rozdeľuje mincové pole na dve polovice. V ľavej dominuje obdĺžnikovo vymedzená plocha s ornamentálnym motívov rozkvitnutých kvetov – najtypickejším pre slovenskú modrotlač. Zobrazený ornament je akcentovaný precíznou reliéfnou modeláciou, ktorá utvrdzuje hodnovernosť predlohy v jej použití na finálny produkt modrotlačovej látky. V pravej polovici je náznak modrotlačovej látky a jej výrobca. Na reverze autor zopakoval kompozičnú schému rozdelenia mincového poľa vertikálnou líniou. V ľavej je písmová časť, v pravej použil opäť ornamentálny motív z averzu, tentokrát v ponorenom reliéfe.

Druhú cenu získal MgA. Miroslav Schovanec, DiS. Celá plocha averzu je súvislo plasticky pojednaná. Kompozícii dominuje typický ornamentálny motív. Plastická hra na ponorený a vyvýšený reliéf sa opakuje na celej ploche mincového poľa – na ľavej strane ako ponorený reliéf, na pravej ten istý ornamentálny profil v reliéfnom navýšení. Reliéfne riešenie reverzu pokračuje v podobnom duchu – autor sa pohráva s ponoreným a vystupujúcim reliéfom. Do stredu ornamentálne husto pojednaného pozadia je vsadená dievčenská figúra v ľudovom kroji s výraznou ozdobou hlavy (partou).

Tretiu cenu udelila komisia výtvarnému návrhu Mgr. art. Petra Valacha. Autor sa rozhodol vybrať v reliéfnej kompozícii averzu ornamentálny fragment, ktorý nie je viazaný symetriou a pôsobí v rámci plochy mincového poľa veľmi voľne. Ako ukážku modrotlačového dekoru vybral štylizovanú figúru z vtáčej ríše. Reliéfny výjav z oboch strán dopĺňajú fragmenty rozkvitnutých kvetov. Plocha reverzu je pojednaná reliéfnou zostavou, ktorá evokuje fragment modrotlače tvarovaný do prevísajúceho pravouhlého cípu látky. Autor vybral taký dekor, ktorý využíva symetrické, priam mozaikové vystriedanie dvoch opakujúcich sa motívov. Kompozičným dotvorením pravouhlého fragmentu modrotlačovej tkaniny je štylizovaný strapec hrozna. Celkové vizuálne pôsobenie ornamentálneho výseku modrotlačovej tkaniny prekvapuje jednak hravosťou použitých dvoch prvkov a zároveň príjemnosťou striedania reliéfnych rytmov.

Ďalšie ceny za kvalitne spracované návrhy získali pani Mária Poldaufová a ak. soch. Zbyněk Fojtů.

Plánovaný termín emisie zlatej zberateľskej euromince je v decembri 2024.