en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh zlatej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu

I. cena a realizácia
Mgr. art. Roman Lugár

I. cena a realizácia I. cena a realizácia

Zvýšená II. cena
akad. soch. Michal Gavula

Zvýšená II. cena Zvýšená II. cena

III. cena
Branislav Ronai

III. cena III. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v júni 2016 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh zlatej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu. Minca predstaví ďalšiu slovenskú lokalitu zapísanú do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Do súťaže bolo predložených jedenásť výtvarných prác od desiatich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v septembri 2016. Jej odborným poradcom bol zástupca Štátnej ochrany prírody SR – Správy slovenských jaskýň Ing. Peter Gažík.

Na základe odporučenia odbornej komisie schválila Banková rada NBS na realizáciu výtvarný návrh Mgr. art. Romana Lugára, ktorému bola udelená prvá cena. Podľa názoru komisie sa autorovi podarilo pristúpiť k tvorbe mince inovatívne a atribúty vyjadrujúce podstatu procesu tvorby jaskýň stvárnil v pôsobivej umeleckej forme. Určujúci kompozičný rytmus averzu udávajú kvapkou spôsobené kruhy na hladine jazierka. Tento pravidelný eliptický rytmus sa prenáša aj do tvaru zobrazeného živočícha – kriváka jaskynného. V umiestnení atribútov na reverze (netopier a kvapeľ rožňavských jaskyniarov z Krásnohorskej jaskyne) autor tiež uplatňuje elipticko-vírivé rámcovanie kompozičného riešenia, čím dosahuje vzácnu vizuálnu jednotu averzu a reverzu mince.

Zvýšenú druhú cenu získal návrh od akad. soch. Michala Gavulu, na ktorom komisia ocenila výtvarnú kvalitu. Na averze je centrálne umiestnený útvar typickej sintrovej výzdoby z jaskyne Domica (sintrový bubon) a nad ním sa klenie symetricky usporiadaná dvojica jaskynných živočíchov (krivák jaskynný). Reverzu dominuje endemit Slovenského krasu – šťúrik Neobisium slovacum. Ako štrukturálny reliéfny podklad slúžia prvky sintrovej výzdoby jaskýň.

Tretia cena bola udelená autorovi Branislavovi Ronaiovi. Návrh predstavuje kvalitné tradičné riešenie mince, ktoré dobre vystihuje hodnoty Slovenského krasu. Na averze zobrazil rozdielne tvarové sústavy jaskýň – sintrové brká Gombaseckej jaskyne a pagodovité stalagmity jaskyne Domica. Na reverze sú ukážky fauny, ktorú zastupuje šťúrik Neobisium slovacum a fragment netopierieho krídla. Sintrový bubon z Domice a brká z Gombaseckej jaskyne autor obohatil o typický aragonitový útvar z Ochtinskej aragonitovej jaskyne.

Ďalšie ceny za vysokú kvalitu predložených návrhov získali Mgr. Andrea Ličková, Karol Ličko, PhDr. Kliment Mitura a Mgr. art. Peter Valach.