en en

Výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k prvému predsedníctvu Slovenskej republiky v Rade Európskej únie.

Na výtvarný návrh mince nebola vyhlásená verejná súťaž.

Banková rada NBS v septembri 2015 schválila doplnenie emisného plánu na rok 2016 o striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 eur k prvému predsedníctvu Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. S ohľadom na časovú náročnosť organizovania a vyhodnotenia verejnej anonymnej súťaže súčasne rozhodla, že výtvarný návrh mince bude obstaraný priamym zadaním víťazovi súťaže na pamätnú dvojeurovú mincu akad. mal. Vladimírovi Pavlicovi, ktorý v súťaži získal aj druhú cenu. Autor bol vyzvaný na úpravu motívu pamätnej mince na averznú stranu zberateľskej mince a na vytvorenie kompozične a myšlienkovo korešpondujúceho reverzu zberateľskej mince.

V októbri 2015 schválila Banková rada NBS na realizáciu jeden z variantov výtvarného návrhu mince, ktoré autor na základe výzvy predložil.

Výtvarný návrh akad. mal. Vladimír Pavlica

Výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k prvému predsedníctvu Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. Výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k prvému predsedníctvu Slovenskej republiky v Rade Európskej únie.