en en

2c

Slovenské strany eurových mincí
2 centy2 centy
Kriváň
Tatranský štít Kriváň je spätý s významnými udalosťami slovenského
národa. Ako cieľ národných vychádzok štúrovcov zohral významnú
úlohu v boji za národné uvedomenie. V jeho oblasti prebiehali boje
za slobodu počas Slovenského národného povstania. Stal sa preto
symbolom ochrany svojbytnosti slovenského národa a jeho
historického územia.
Autor výtvarného návrhu:
Drahomír Zobek, medailér, Kremnica
(autor všetkých súčasných obehových korunových mincí)