en en

2e

Slovenské strany eurových mincí
2 eurá2 eurá
Dvojkríž na trojvrší
Dvojkríž na trojvrší je erbovým znamením štátneho znaku, jedného zo
štátnych symbolov Slovenskej republiky. Dvojkríž je rozvrhnutý do
kruhovej plochy. Jej pozadie tvorí reliéf štylizovaných skál, ktoré
sú vyjadrením stálosti a pevnosti štátu.
Autor výtvarného návrhu:
akad. sochár Ivan Řehák, katedra architektúry, Stavebná fakulta STU
Bratislava