en en

50c

Slovenské strany eurových mincí
50 centov50 centov
Bratislavský hrad
Bratislavský hrad je charakteristickou dominantou hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy. Je národnou kultúrnou pamiatkou,
patrí k najznámejším symbolom Bratislavy a je jej
najnavštevovanejšou pamätihodnosťou. Do motívu hradu je
zakomponovaný štátny znak, jeden z oficiálnych štátnych symbolov
Slovenskej republiky.
Autori výtvarného návrhu:
Ján Černaj, Mincovňa Kremnica, š. p.
Pavel Károly, Škola úžitkového výtvarníctva, Kremnica