en en

100. výročie prvej transfúzie krvi na Slovensku

Národná strana pamätnej euromince

Autor výtvarného návrhu: Mária Poldaufová
Náklad: 995 000 euromincí v obehovom vyhotovení
5 000 euromincí v proof-like vyhotovení
Emisia: 2. 3. 2023

  • Popis euromince

    Na národnej strane pamätnej euromince  je v strede mincového poľa v kruhu vyobrazený rovnoramenný kríž ako medzinárodne uznávaný symbol zdravotníckej pomoci, nádeje a humanity, ktorý má v ramenách označené 4 krvné skupiny A, B, 0 a AB. Vo vnútri kríža je dvojstupňovo klesajúci výrez kopírujúci tvar kríža, v ktorého strede je kvapka krvi. V strednom kruhu je osem fragmentov skúmaviek s kvapkou krvi vo vnútri, ktoré sú striedavo doplnené ôsmymi štylizovanými kvapkami krvi. Napravo od spodného fragmentu skúmavky sú štylizované iniciálky autorky výtvarného návrhu Márie Poldaufovej „MP“ a naľavo od neho značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami. V opise vnútorného kruhu je zľava doprava nápis „PRVÁ TRANSFÚZIA KRVI 1923 – 2023“ a v spodnej časti je v opise názov štátu „SLOVENSKO“. Nápisy sú od seba oddelené grafickými značkami. Vo vonkajšom prstenci pamätnej euromince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.