en en

300. výročie zostrojenia prvého parného stroja na odčerpanie vôd z baní v kontinentálnej Európe

Národná strana pamätnej euromince

Autor výtvarného návrhu: Mgr. art. Peter Valach
Náklad: 995 000 euromincí v obehovom vyhotovení
5 000 euromincí v proof-like vyhotovení
Emisia: 5. 10. 2022

  • Popis euromince

    Na národnej strane pamätnej euromince je vyobrazený parný stroj používaný na odčerpávanie vôd z baní, ktorý bol zostrojený v roku 1722 v slovenskom banskom meste Nová Baňa ako prvý svojho druhu na území kontinentálnej Európy. Jeho autorom bol anglický inžinier Isaac Potter, ktorého faksimile podpisu je v dvoch riadkoch zdola nahor  v ľavej spodnej časti mincového poľa. Vpravo od stroja je zdola nahor názov štátu „SLOVENSKO“ a letopočty „1722“ a „2022“ oddelené grafickou značkou.  Pri ľavom okraji vnútorného kruhu je značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu národnej strany pamätnej euromince Mgr. art. Petra Valacha. Vo vonkajšom prstenci pamätnej euromince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.