en en

Fauna a flóra na Slovensku – bocian čierny

Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur

Lícna strana euromince
Rubová strana euromince

Bocian čierny je nezameniteľný vtáčí druh. Okrem bieleho brucha a hrude je dospelý vták celý čierny, pričom čierna farba má intenzívny zelenkasto-purpurový lesk. Zobák a okolie oka, vrátane nôh, sú korálovo červené. Dospelý jedinec dosahuje hmotnosť 2 400 až 3 200 g. Rozšírený je takmer v celej Európe a Ázii. Na Slovensku hniezdi na väčšine zalesneného územia, pričom sa vyznačuje veľkou vernosťou k svojim hniezdnym lokalitám, vrátane hniezdnych stromov. Na hniezdenie využíva dospelé listnaté a zmiešané lesy, najmä v oblastiach s výskytom mokradí a vodných tokov, v ktorých hľadá potravu. Základ hniezda je tvorený silnými vetvami. Vnútro je vystlané tenšími vetvičkami, trsmi trávy, lišajníkmi a machom. Na hniezdenie si vyberá mohutný strom so silnými horizontálnymi vetvami. Samica znáša dve až štyri vajcia. Po vyliahnutí nosia rodičia mláďatám potravu v hrdlovom vaku a vyvrhujú ju do hniezda. Lovia menšie ryby, obojživelníky, hmyz, ulitníky, drobné cicavce aj vtáky. Na zimoviská odlieta hlavne v auguste a septembri. Bocian čierny patrí u nás medzi chránené druhy živočíchov.

 • Popis euromince

  Lícna strana:
  Na líci zberateľskej euromince je zobrazený bocian čierny pri love na vodnej ploche. V pozadí je strom s bocianím hniezdom s mláďaťom, ku ktorému prilieta dospelý jedinec. Vľavo od kompozície je štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je letopočet „2023“. Vpravo od kompozície je značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami. V pravej časti mincového poľa je v opise názov štátu  „SLOVENSKO“.

  Rubová strana:
  Na rube zberateľskej euromince je zobrazený bocian čierny pri vzlete. Napravo od neho je v dvoch riadkoch nominálna hodnota zberateľskej euromince „5 EURO“. Štylizované iniciálky autorky zberateľskej euromince Mgr.– akad. soch. Marie Šeborovej „MŠ“ sú pri nohách bociana. V spodnej časti mincového poľa je v opise slovenský názov „BOCIAN ČIERNY“ oddelený grafickou značkou od latinského názvu „CICONIA NIGRA“.

 • Údaje o minci
  Autor:Mgr. – akad. soch. Marie Šeborová
  Materiál:mosadz MS63
  Hmotnosť:19,1 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:vrúbkovaná
  Výrobca:Mincovňa Kremnica, š. p.
  Rytec:Dalibor Schmidt
  Náklad:40 000 kusov v roku 2023
  v roku 2023 dorazba 5 000 kusov
  v roku 2024 dorazba 5 000 kusov s letopočtom razby 2023
  Na propagačné účely NBS bolo 1 500 ks zberateľských euromincí adjustovaných do zelenej etui.
  Emisia:20. 9. 2023