en en

200. výročie narodenia Andreja Sládkoviča

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Lícna strana striebornej zberateľskej euromince
Rubová strana striebornej zberateľskej euromince

Andrej Sládkovič (31. 3. 1820 – 20. 4. 1872), vlastným menom Braxatoris, bol významný slovenský romantický básnik, literárny kritik a prekladateľ, predstaviteľ štúrovskej generácie. K jeho básnickým prvotinám patrí filozoficko-reflexívna báseň Sôvety v rodine Dušanovej. Jedným z vrcholov jeho tvorby je básnická skladba Marína, ktorá v sebe spája prvky ľúbostnej a reflexívnej lyriky. Jej text predstavuje jedno z najpôsobivejších diel slovenskej poézie. Lyricko-epickou skladbou Detvan Sládkovič naplnil dobovú požiadavku tvorby vlastenecky orientovanej poézie. Táto skladba pritom spolu s Marínou predstavuje autentický vrchol jeho básnického diela. Sládkovič participoval na organizácii Martinského národného zhromaždenia (1861), ako zakladajúci člen sa tiež podieľal na založení Matice slovenskej (1863). Organizačnou, literárno-kritickou činnosťou i vlastnou (najmä príležitostnou a vlastenecky ladenou) tvorbou naďalej výrazne ovplyvňoval vývin slovenského kultúrneho života.

 • Popis euromince

  Lícna strana:
  Na líci zberateľskej euromince je vyobrazená kompozícia kvetov a siluety ženy stvárňujúcej múzu Andreja Sládkoviča – Marínu. Štátny znak Slovenskej republiky je v pravej časti kompozície. V spodnej časti mincového poľa je v opise názov štátu SLOVENSKO a za ním letopočet 2020. Označenie nominálnej hodnoty 10 EURO je v opise v hornej časti mincového poľa. Vľavo od kompozície je značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka MK umiestnená medzi dvoma razidlami. Vpravo od kompozície sú štylizované iniciálky autora zberateľskej euromince Karola Lička KL.

  Rubová strana:
  Na rube zberateľskej euromince je vyobrazený portrét Andreja Sládkoviča. V spodnej časti portrétu je faksimile jeho podpisu. V pravej časti mincového poľa sú v dvoch riadkoch letopočty jeho narodenia a úmrtia 1820 a 1872. Pri okraji zberateľskej euromince je v opise meno a priezvisko ANDREJ SLÁDKOVIČ.

 • Údaje o minci
  Autor:Karol Ličko
  Materiál:Ag 900, Cu 100
  Hmotnosť:18 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:• KTO LÁSKE A KRÁSE ŽIJE, VEČNE ZOSTANE MLADÝ
  Výrobca:Mincovňa Kremnica, š. p.
  Rytec:Dalibor Schmidt
  Náklad:2 800 kusov v bežnom vyhotovení
  6 350 kusov v proof vyhotovení
  Emisia:30. 3. 2020