en en

Jozef Karol Hell – 300. výročie narodenia

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Bankovky a mince, Jozef Karol Hell – 300. výročie narodenia
Bankovky a mince, Jozef Karol Hell – 300. výročie narodenia

Jozef Karol Hell (12. 5. 1713 – 10. 3. 1789) – konštruktér banských čerpacích strojov, vynálezca a hlavný strojný majster je jedným zo zakladateľov tradície štiavnického baníctva. (Presný dátum jeho narodenia nie je doložený a uvádza sa 12., 15. aj 16. máj; písomný záznam je len o dátume krstu 16. mája 1713.)

Podobne ako jeho otec Matej Kornel Hell sa venoval stavbe vodných nádrží, ich opravám
a zabezpečeniu energie pre banské zariadenia. Jeho najväčším prínosom však boli vynálezy čerpacích strojov, ktoré boli podstatne výkonnejšie a spotrebovali omnoho menej vody ako dovtedy používané zariadenia. Podmienky v baniach vylepšil najmä vynálezmi vahadlového, vodnostĺpcového a vzduchového čerpacieho stroja. Po ich postavení v baniach v okolí Banskej Štiavnice sa postupne rozšírili aj do ďalších európskych krajín. Okrem čerpacích strojov staval tiež požiarne striekačky a zariadenia na drvenie rúd. Stal sa jedným z ich najvýznamnejších konštruktérov a ako hlavný strojný majster sa pričinol o to, že používaná banská technika v banskoštiavnickej oblasti patrila v 18. storočí k najpokrokovejším v Európe.

 • Popis euromince

  Lícna strana:
  Na líci mince je zobrazený Nový zámok – charakteristická dominanta Banskej Štiavnice, ktorá bola jedným z pôsobísk Jozefa Karola Hella. Pod ním je prostredie bane s drevenými banskými konštrukciami, s čerpacím potrubím a jaštericami, ku ktorým sa viaže legenda o objave zlata a striebra a začiatku ich ťažby v Banskej Štiavnici. V strede mincového poľa je štátny znak Slovenskej republiky a pod ním je letopočet 2013. Názov štátu SLOVENSKO je v opise pri pravom okraji mince. Značka Mincovne Kremnica MK a štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu mince Mgr. art. Romana Lugára RL sú umiestnené pri ľavom okraji mince.

  Rubová strana:
  Na rube mince je zobrazené vahadlo vodnostĺpcového čerpacieho stroja doplnené najstarším erbom Banskej Štiavnice. V hornej časti mincového poľa je označenie nominálnej hodnoty 10 EURO. Pri spodnom okraji je v opise nápis JOZEF KAROL HELL. Nad ním sú v dvoch riadkoch letopočty Hellovho narodenia a úmrtia 1713 a 1789.

 • Údaje o minci
  Autor:Mgr. art. Roman Lugár
  Materiál:Ag 900, Cu 100
  Hmotnosť:18 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:STROJMAJSTER – KONŠTRUKTÉR – VYNÁLEZCA
  Výrobca:Mincovňa Kremnica, š. p.
  Rytec:Dalibor Schmidt
  Náklad:3 100 ks v bežnom vyhotovení
  5 750 kusov v proof vyhotovení
  Emisia:24. 5. 2013