en en

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Anton Bernolák – 250. výročie narodenia

Anton Bernolák (3. 10. 1762 – 15. 1. 1813) je jednou z najvýznamnejších osobností slovenskej histórie. Patrí k vedúcim postavám slovenského národného života druhej polovice 18. storočia a začiatku 19. storočia. Bol významným jazykovedcom, prvým kodifikátorom slovenského spisovného jazyka, katolíckym kňazom a aktívnym propagátorom slovenského národného života a vzdelanosti.

Vo svojich jazykovedných prácach opísal všetky stránky slovenského jazyka a prácou Filologicko-kritická rozprava o slovenských písmenách (Dissertatio philologico-critica de literis Slavorum) z roku 1787 zdôvodnil potrebu uzákoniť jednotnú podobu spisovného slovenského jazyka. V jej prílohe pod názvom Orthographia uverejnil prvé jednotné pravopisné zásady slovenčiny. V knihe Grammatica Slavica (1790), opísal jej gramatickú stavbu. Vedecký opis slovenského jazyka dovŕšil spisom Etymologia vocum Slavicarum (1791), v ktorom sa zaoberal spôsobmi tvorenia slov.

Lícna strana

Lícna strana:

Na líci mince sú zobrazené historické reálie spojené so životom a dielom Antona Bernoláka – titulná strana zo spisu Etymologia vocum Slavicarum, ktorú dopĺňa faksimile jeho podpisu a brko na písanie. Pri pravom okraji mince je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je letopočet 2012. Názov štátu SLOVENSKO je v opise v spodnej časti mincového poľa.

Rubová strana

Rubová strana:

Na rube mince je zobrazený portrét Antona Bernoláka vkomponovaný do písmovej štruktúry, ktorú prevažne tvoria názvy jeho jazykovedných diel. Pri ľavom okraji mince je označenie nominálnej hodnoty mince 10 EURO. V spodnej časti mincového poľa je v opise meno a priezvisko ANTON BERNOLÁK a nad ním letopočty jeho narodenia a úmrtia 1762 – 1813. Značka Mincovne Kremnica MK je vľavo od portrétu a štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu mince Pavla Károlyho PK sú vpravo od neho.

Údaje o minci

Autor:Pavel Károly
Materiál:Ag 900, Cu 100
Hmotnosť:18 g
Priemer:34 mm
Hrana:nápis: „TU MÁTE SLOVO MOJE O REČI VAŠEJ“
Výrobca:Mincovňa Kremnica
Rytec:Dalibor Schmidt
Náklad:v bežnom vyhotovení 5 200 ks
v proof vyhotovení 6 950 ks
Emisia:18. 9. 2012

Výsledky súťaže

Informačný leták [.pdf, 1812.8 kB]