en en

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Chatam Sofer – 250. výročie narodenia

Chatam Sofer (24. 9. 1762 – 3. 10. 1839) bol významným ortodoxným rabínom, učiteľom, sudcom a učencom. Pôsobil na viacerých miestach ako rabín. V roku 1806 prijal funkciu hlavného rabína vtedajšieho Pressburgu (Bratislava), v ktorej zotrval až do svojej smrti. Patrí k najväčším autoritám židovského náboženského práva a predstaviteľom boja voči reformám. V tomto duchu viedol aj známu bratislavskú ješivu, ktorá patrila k popredným centrám tradičného rabínskeho vzdelávania v Európe. Bol tiež uznávaným rabínskym sudcom. Chatam Sofer zanechal bohaté literárne dielo, je autorom mnohých komentárov Tóry a Talmudu a písal aj náboženskú poéziu. Bol pochovaný na bratislavskom židovskom cintoríne zo 17. storočia. Cintorín bol v 40-tych rokoch 20. storočia zlikvidovaný a na pôvodnom mieste zostalo len niekoľko hrobov tzv. rabínskeho okrsku, vrátane hrobu Chatama Sofera. Koncom 90-tych rokov vznikol na tomto mieste pamätník – Memoriál Chatama Sofera, do ktorého sa prichádzajú modliť veriaci Židia z celého sveta.

Lícna strana

Lícna strana:

Na líci mince je v trojuholníkovej ploche stvárnený výsek z veduty Bratislavy z obdobia pôsobenia Chatama Sofera. Naľavo od nej je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty 10 EURO a napravo je štátny znak Slovenskej republiky, pod ktorým je letopočet 2012. Názov štátu SLOVENSKO je v opise v hornej časti mincového poľa. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu mince Pavla Károlyho PK a značka Mincovne Kremnica sú v spodnej časti veduty.

Rubová strana

Rubová strana:

Na rube mince je v trojuholníkovej ploche zobrazený portrét Chatama Sofera doplnený zvitkom Tóry a sedemramenným svietnikom. Pri ľavom okraji mince je v opise meno a priezvisko CHATAM SOFER a pri jej pravom okraji je v opise prepis mena a priezviska v hebrejčine. V spodnej časti mincového poľa sú letopočty označujúce rok jeho narodenia 1762 a úmrtia 1839.

Údaje o minci

Autor:Pavel Károly
Materiál:Ag 900, Cu 100
Hmotnosť:18 g
Priemer:34 mm
Hrana:nápis: „ – RABÍN – UČENEC – SUDCA – UČITEĽ “
Výrobca:Mincovňa Kremnica
Rytec:Dalibor Schmidt
Náklad:v bežnom vyhotovení 5 800 ks
v proof vyhotovení 7 900 ks
Emisia:18. 6. 2012

Výsledky súťaže

Informačný leták [.pdf, 923.6 kB]