en en

Martin Kukučín – 150. výročie narodenia

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Bankovky a mince, Martin Kukučín – 150. výročie narodenia
Bankovky a mince, Martin Kukučín – 150. výročie narodenia

Martin Kukučín (17. 5. 1860 – 21. 5. 1928) je jeden z najvýznamnejších a zároveň najobľúbenejších slovenských spisovateľov. Jeho prozaické dielo dokáže aj súčasného čitateľa osloviť živým, prirodzeným jazykom i nadčasovými témami. Do slovenskej literatúry priniesol postavy obyčajných dedinských ľudí s ich každodenným životom i bohatým jazykovým prejavom, čo zásadne ovplyvnilo ďalší vývin našej prózy i literárneho jazyka.

Medzi Kukučínove najznámejšie diela patria krátke humoristické prózy z dedinského (Rysavá jalovica) alebo študentského (Mladé letá) prostredia. Za dlhoročného lekárskeho pôsobenia na ostrove Brač vznikol jeho najznámejší román Dom v stráni. Priekopnícke sú i jeho ďalšie diela: psychologicky prenikavá novela Neprebudený, novela Dve cesty s témou smrti a hľadania zmyslu pozemskej existencie, či novela Dies irae, v ktorej nastoľuje problém viny v medziľudských vzťahoch. Ako realistický prozaik videl rozpornosť ľudského života, ako veriaci humanista hľadal jeho harmóniu.

 • Popis euromince

  Lícna strana:
  Na líci mince je zobrazená krajina na ostrove Brač s autentickým „domom v stráni“, známym z rovnomenného literárneho diela Martina Kukučína. V ľavej časti je strom olivovníku v spodnej časti doplnený listami a plodmi viniča, v pravej časti je plachetnica. Vpravo od nej je štátny znak Slovenskej republiky. V strede mincového poľa je označenie nominálnej hodnoty mince „10 EURO“, pod ktorým je umiestnený názov štátu SLOVENSKO a letopočet 2010. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu lícnej strany mince Miroslava Rónaia MR sú umiestnené pri ľavom okraji mince.

  Rubová strana:
  Na rube mince je zobrazený portrét Martina Kukučína. V pravo od neho je mláďa kukučky, ktoré je symbolom spisovateľovho pseudonymu. Pod portrétom je faximile podpisu Dr. Matej Bencúr. Pri pravom okraji mince je v opise meno a priezvisko MARTIN KUKUČÍN a vľavo od portrétu sú v opise letopočty jeho narodenia a úmrtia 1860 – 1928. Pod faximile podpisu je umiestnená značka Mincovne Kremnica MK medzi dvoma razidlami a vpravo od nej sú štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu rubovej strany mince Mgr. art. Petra Valacha PV.

 • Údaje o minci
  Autor:Miroslav Rónai (averz)
  Mgr. art. Peter Valach (reverz)
  Materiál:Ag 900, Cu 100
  Hmotnosť:18 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:– PROZAIK – DRAMATIK – PUBLICISTA
  Výrobca:Mincovňa Kremnica, š. p.
  Rytec:Dalibor Schmidt
  Náklad:7 500 kusov v bežnom vyhotovení
  9 300 kusov v proof vyhotovení
  Emisia:3. 5. 2010