en en

Nenásilný spontánny odpor občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Bankovky a mince, Nenásilný spontánny odpor občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968
Bankovky a mince, Nenásilný spontánny odpor občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968

Koncom šesťdesiatych rokov 20. storočia sa v Československu rozvinulo celospoločenské hnutie za demokratizáciu komunistického režimu, čo s obavami sledovalo sovietske vedenie. Začiatkom augusta 1968 na porade predstaviteľov komunistických krajín v Bratislave bolo prijaté vyhlásenie, že „ochrana a upevnenie socialistických vymožeností sú spoločnou internacionálnou povinnosťou všetkých socialistických krajín“. Súčasne bol vedeniu KSSZ odovzdaný tzv. pozývací list, ktorý mal dať pripravovanému vojenskému zásahu zdanie legitimity. Invázia vojsk viacerých štátov Varšavskej zmluvy sa uskutočnila z 20. na 21. augusta 1968. Na územie štátu vtrhlo tristo tisíc cudzích vojakov a vyše šesť tisíc tankov a bojových vozidiel. Intervencia zastavila reformný proces a začala obdobie známe ako normalizácia. Okupácia ČSSR rezonovala v celom svete a spontánny odpor obyvateľstva zachytili domáce i svetové médiá.

 • Popis euromince

  Lícna strana:
  Na líci mince sú zobrazené zábrany z ostnatého drôtu s číslicou 68 na pozadí, ktoré symbolizujú obdobie normalizácie po invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968. Štátny znak Slovenskej republiky je v hornej časti mincového poľa, názov štátu SLOVENSKO a letopočet 2018 sú v spodnej časti mincového poľa. Pod nimi je vodorovná linka a označenie nominálnej hodnoty mince 10 EURO. Značka Mincovne Kremnica je vľavo od štátneho znaku Slovenskej republiky a vpravo od neho sú štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu mince prof. Mgr. art. Patrika Kovačovského PK.

  Rubová strana:
  ce je zobrazený fragment fotografie Ladislava Bielika „Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom“ na pozadí doplnený číslicou 50 a nápisom „výročie“, ktoré vyjadrujú 50. výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. V hornej časti mincového poľa je nápis AUGUST 1968.

 • Údaje o minci
  Autor:prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský
  Materiál:Ag 900, Cu 100
  Hmotnosť:18 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:• 21. AUGUST 1968
  Výrobca:Mincovňa Kremnica
  Rytec:Dalibor Schmidt
  Náklad:2 850 kusov v bežnom vyhotovení
  6 650 kusov v proof vyhotovení
  Emisia:9. 8. 2018