en en

Pamiatková rezervácia Košice

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 20 eur

Bankovky a mince, Pamiatková rezervácia Košice
Bankovky a mince, Pamiatková rezervácia Košice

Košice, druhé najväčšie mesto Slovenska, vyrástli na križovatke obchodných ciest v širokej kotline pri rieke Hornád. Stredoveké mesto, ktoré sa sformovalo v priebehu 13. storočia, ešte pred jeho koncom obkolesili kamenné hradby. Hlavnou dominantou pretiahnutého šošovkovitého námestia slobodného kráľovského mesta je od konca 14. storočia mohutný gotický Dóm sv. Alžbety. Jeho hlavný krídlový oltár z poslednej štvrtiny 15. storočia patrí k najväčším svojho druhu v Európe. Pri dóme postavili samostatnú zvonicu, Urbanovu vežu a karner sv. Michala. Rozsah a význam stredovekého mesta zdôrazňujú kláštory, pričom najstarší zachovaný kostol v meste patril ku kláštoru dominikánov. V zástavbe rozsiahleho mesta dominujú mnohé barokové a klasicistické šľachtické paláce a meštianske domy, neraz ešte so stredovekými pivnicami. Námestie na konci 19. storočia dotvorili výstavné objekty reduty a divadla. Mesto spolu s historickým jadrom, od roku 1983 vyhláseným za pamiatkovú rezerváciu, je ako prvé na Slovensku nositeľom titulu Európske hlavné mesto kultúry, ktoré mu na rok 2013 udelila Rada Európskej únie.

 • Popis euromince

  Lícna strana:
  Na líci mince je zobrazená časť veduty z roku 1617 doplnená historickým erbom mesta Košice. Štátny znak Slovenskej republiky je v spodnej časti mincového poľa a napravo od neho je letopočet 2013. Názov štátu SLOVENSKO je v hornej časti mincového poľa. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu mince Karola Lička KL sú pri ľavom okraji mince a značka Mincovne Kremnica MK je napravo od historického erbu.

  Rubová strana:
  Na rube mince je zobrazená architektonická domi¬nanta pamiatkovej rezervácie Košice – Dóm sv. Alžbety s Kaplnkou sv. Michala. V ľavej časti mincového poľa je zobrazenie plastiky patrónky Košíc sv. Alžbety Uhorskej z hlavného oltára dómu, ktoré je doplne¬né gotickým oblúkom s ornamentálnymi prvkami. Pri okraji mince je v opise zľava doprava nápis PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA KOŠICE. Označenie nomi¬nálnej hodnoty 20 EURO je v hornej časti mincového poľa.

 • Údaje o minci
  Autor:Karol Ličko
  Materiál:Ag 925, Cu 75
  Hmotnosť:33,63 g
  Priemer:40 mm
  Hrana:EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO KULTÚRY 2013
  Výrobca:Mincovňa Kremnica, š. p.
  Rytec:Dalibor Schmidt
  Náklad:3 350 kusov v bežnom vyhotovení
  6 350 kusov v proof vyhotovení
  Emisia:25. 2. 2013